Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Nasze działania/ Edukacja

Europejski Panel Obywatelski

Dlaczego w społeczeństwie jest teraz więcej przejawów nienawiści i co możemy z tym zrobić? – to temat kwietniowego panelu obywatelskiego zwołanego przez Komisję Europejską. Od połowy grudnia 2022 r. do końca kwietnia 2023 r. odbyły się europejskie panele dotyczące marnotrawienia żywności, światów wirtualnych i mobilności edukacyjnej.

Więcej

Kongres Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w Krakowie

We współpracy z Urzędem Miasta Krakowa – Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia i wsparciem Fundacji SocLab zorganizowaliśmy_łyśmy Kongres Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SzBO).

Więcej

Szkoła w sąsiedztwie

Projekt jest skierowany przede wszystkim do uczniów_ennic klas 5-7 warszawskich szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie i wzmacnianie relacji szkół z najbliższym otoczeniem. Czwartą edycję poświęcamy technice podcasterskiej – czyli nagrywania opowieści, audycji nawiązujących do lokalności szkoły. 

Więcej

Szkolny Budżet Obywatelski 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 realizujemy piątą edycję projektu Szkolny Budżet Obywatelski (SBO). W tym roku zapraszamy do współpracy warszawskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Pierwszeństwo będą miały te, które nie realizowały szkolnych budżetów.

Więcej

Włącz szkołę! – publikacja podsumowująca

Katarzyna Czeczott, Marta Drabińska, Agnieszka Gwiazdowicz, Justyna Józefowicz, Agnieszka Pędzich, Dorota Setniewska, Michał Tragarz, Beata Witkowska, Marta Zabłocka, Judyta Ziętkowska
Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2023

Więcej

Włącz szkołę!

Projekt był odpowiedzią na słabą znajomość organizacji przez szkoły i trudność organizacji w docieraniu do szkół. Próby zmiany prawa oświatowego czy tworzenie atmosfery niechęci wokół NGO jedynie uwypukliły istniejące problemy.

Więcej

Włącz zmianę! – gra memo o organizacjach społecznych

Opracowanie gry: Marianna Wybieralska (design), Marta Zabłocka / życie-na-kreskę (ilustracje), Marta Drabińska i Judyta Ziętkowska (adaptacja gry dla klas młodszych). Koordynacja: Agnieszka Pędzich i Marta Zabłocka z Fundacji Pole Dialogu

Warszawa 2023

Więcej

Europejskie podcasty o bioróżnorodności

W roku szkolnym 2022/2023 na zlecenie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce zrealizowałyśmy/ zrealizowaliśmy projekt Podcastów w kształtowaniu aktywności obywatelskiej uczennic/ uczniów na przykładzie zmian klimatycznych. Zaprosiłyśmy/ zaprosiliśmy do niego nauczycielki, nauczycieli oraz młodzież z 15 szkół z całej Polski. 

Więcej

Odwrócona szkoła – laboratorium narady uczniowskiej

W ramach pilotażowego projektu „Odwrócona szkoła – laboratorium narady uczniowskiej” wprowadzamy do warszawskich szkół narady uczniowskie, czyli narzędzia deliberacyjne z obszaru tzw. mini-publics, w których udział biorą przedstawiciele oraz przedstawicielki danej społeczności, dobrani proporcjonalnie do wielkości populacji według charakterystycznych dla niej parametrów.

Więcej

Szkolny Budżet Obywatelski w Warszawie 2022/23

W roku szkolnym 2022/2023 realizujemy czwartą edycję projektu Szkolny Budżet Obywatelski. Od 2018 roku wspieramy warszawskie szkoły w realizacji szkolnych budżetów. W tegorocznej edycji nawiążemy współpracę z 8 szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, znajdującymi się w różnych dzielnicach stolicy, które zamierzają przeprowadzić szkolny budżet obywatelski. Pierwszeństwo będą miały szkoły, które dotychczas nie realizowały SBO. 

Więcej

Visegrad Youth Participates

Razem z organizacjami z Czech i Węgier realizujemy działanie, którego celem jest wzmacnianie lokalnych demokracji poprzez narzędzie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.  Nasza rola w projekcie koncentruje się na badaniu i wypracowywaniu dobrych praktyk dla systemowych szkolnych budżetów, czyli wprowadzania SBO we wszystkich placówkach w mieście. 

Więcej

SOS dla Edukacji – Szczyt Edukacyjny

Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji zawiązana została na rzecz dobrej szkoły i mądrej edukacji. Od dwóch lat działamy po to, aby zmiany w oświacie były przemyślane. Zainicjowałyśmy / zainicjowaliśmy prace nad kierunkami zmian, których potrzebuje dziś polska szkoła.

Więcej

Jak ustalać ramy współpracy NGO i szkół?

Przed nami II z cyklu IV spotkań online o współpracy NGO i szkół, których osią jest Kodeks Dobrej Współpracy.

Więcej

Pozarządownik Szkolny 4.0

Pracujesz w szkole? Chciał(a)byś urozmaicić prowadzone przez Ciebie lekcje (w tym także lekcje online), a przy okazji zainteresować uczniów i uczennice działalnością organizacji pozarządowych i działalnością na rzecz dobra wspólnego? Zapraszamy do udziału w 4. edycji programu Pozarządownik Szkolny, który kolejny rok rozwija wiedzę o III sektorze wśród uczniów i uczennic warszawskich szkół podstawowych (VII i VIII klasy) oraz ponadpodstawowych. Projekt jest całkowicie bezpłatny dla szkół, a jego realizacja finansowana jest z dotacji m.st. Warszawy.

Więcej

Pole do działania! Aktywna Warszawska Młodzież

Otwieramy nabór na pomysły uczniów i uczennic warszawskich szkół (lub mieszkających w Warszawie). Poszukujemy szczególnie pomysłów na działania wokół tematów związanych z równością płci, antydyskryminacją, prawami człowieka, radykalizacją poglądów i postaw oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom zmiany klimatu.

Więcej

Szkoła w Sąsiedztwie – edycja terenowa

Trzecia edycja projektu “Szkoła w Sąsiedztwie” jest skierowana do warszawskich szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie i wzmacnianie relacji sąsiedzkich ze szkołami – tym razem przy wykorzystaniu formy gier terenowych/miejskich. Uczniowie i uczennice we współpracy z mentorką/mentorem w oparciu o analizę lokalną i wiedzę zdobytą na warsztacie będą tworzyć własną grę, która może przyjąć formę np. podchodów, trasy z zaznaczonymi punktami, ścieżki edukacyjnej i wielu innych. Program jest współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawę. 

Więcej

Szkolny Budżet Obywatelski 2021/22

W roku szkolnym 2021/2022 realizujemy drugą edycję projektu Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Od 2018 roku wspieramy warszawskie szkoły w realizacji szkolnych budżetów. W tegorocznej edycji nawiążemy współpracę z 8 szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, znajdującymi się w różnych dzielnicach stolicy, które zamierzają przeprowadzić szkolny budżet obywatelski. Pierwszeństwo będą miały szkoły, które dotychczas nie realizowały SBO.

Więcej

Bliska Warszawa

Warszawa to miasto wyjątkowe – nie tylko przez swoją stołeczność, ale też dzięki dobrze działającym, odrębnym historycznie, kulturowo i architektonicznie dzielnicom. Dysponują one szeroką ofertą usługową i edukacyjną, zapewniając mieszkańcom wygodną lokalność bez konieczności codziennej podróży do Śródmieścia. Trend ten nasiliła pandemia, podczas której jako obywatele nauczyliśmy się żyć bardziej lokalnie. To właśnie chęć połączenia mieszkańców dalekich (i tak różnych od siebie) sąsiedztw stała za realizacją projektu Bliska Warszawa w dniach 27-31 lipca 2021 roku .

Więcej

Zrealizuj z nami Szkolny Budżet Obywatelski

Ruszyła rekrutacja do projektu edukacyjnego Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, w którym szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe mają szansę zrealizować budżet obywatelski (partycypacyjny) dla swoich społeczności szkolnych. Rekrutacja trwa do 30.11.2020 r.

Więcej

Szkolny Budżet Obywatelski 2020/21

Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego to kontynuacja projektu Szkolne Budżety Partycypacyjne, który realizowany był w roku szkolnym 2018/2019. W ramach projektu nawiążemy współpracę z 9 szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, znajdującymi się w różnych dzielnicach stolicy, które zamierzają przeprowadzić szkolny budżet obywatelski.

Więcej

Pozarządownik Szkolny 3.0

Chciał(a)byś urozmaicić prowadzone przez Ciebie lekcje online, a przy okazji zainteresować uczniów i uczennice działalnością organizacji pozarządowych? Skorzystaj z bezpłatnego udziału w 3. edycji programu Pozarządownik Szkolny, który ma na celu rozwijanie wiedzy o III sektorze wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych (VII i VIII klasy) oraz ponadpodstawowych.

Więcej

Rekrutacja do projektu „Szkoła w Sąsiedztwie”!

Ruszyła rekrutacja do drugiej edycji naszego projektu edukacyjnego “Szkoła w Sąsiedztwie!”, w którym uczniowie i uczennice we współpracy z mentorką/mentorem tworzą lokalne partnerstwa i budują relacje sąsiedzkie. Zapraszamy do udziału warszawskie szkoły podstawowe. Przedłużony termin wysyłania zgłoszeń to 20.11.2020 r. Program jest współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawę.

Więcej

Szkoła w sąsiedztwie 2.0

Druga edycja projektu “Szkoła w Sąsiedztwie” jest skierowana do warszawskich szkół podstawowych. Jego celem jest tworzenie lokalnych partnerstw i budowanie relacji sąsiedzkich. Uczniowie i uczennice we współpracy z mentorką/mentorem w oparciu o analizę lokalną będą organizować wydarzenia sąsiedzkie dopasowane do potrzeb mieszkańców okolicy. Program jest współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawę.

Z uwagi na obecne ograniczenia związane z pandemią działania w projekcie są realizowane ONLINE. Będziemy się dostosowywać do rozwoju sytuacji.

Więcej

Młodzi Gruzini mają głos

Projekt ma na celu zwiększenie udziału młodych ludzi w życiu publicznym, zachęcenie do świadomego głosowania, wzmocnienie poczucia wpływu młodzieży na to, co dzieje się w ich samorządzie oraz promocję włączania młodych w dyskusje o polityce.

Więcej

Letni teatr legislacyjny

Letni teatr legislacyjny to przestrzeń artystyczna dla młodzieży na temat wspólnego życia w dużym mieście i poszukiwaniu w nim naszego miejsca. W jaki sposób możemy wpływać na otaczającą nas przestrzeń? Po co nam miasto? Do jakiej Warszawy wracamy w nowym roku szkolnym? Projekt realizowany jest w ramach programu Lato w Mieście i jest współfinansowany przez Urząd Miasta st. Warszawy.

Więcej

Pozarządownik szkolny 2.0 – ONLINE

Chciał(a)byś urozmaicić prowadzone przez Ciebie lekcje online, a przy okazji zainteresować uczniów i uczennice działalnością organizacji pozarządowych? Skorzystaj z bezpłatnego udziału w 2. edycji programu Pozarządownik Szkolny, który ma na celu rozwijanie wiedzy o III sektorze wśród uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych i jest spójny z podstawą programową zajęć WOS.

Z uwagi na obecne ograniczenia związane z pandemią projekt jest realizowany ONLINE!

Więcej

Youth PB Accelerator

Projekt Youth PB Accelerator tworzony jest we współpracy z pięcioma organizacjami europejskimi z trzech krajów: białostockim SocLab, brytyjskimi Community Places i Shared Future oraz hiszpańskim Media Lab Universita de Grenada. Dwuletni projekt, który zakończymy w 2021 roku finansowany jest z funduszy Erasmus +. Jego celem jest zwiększenie uczestnictwa młodych osób w budżetach partycypacyjnych oraz upowszechnienie idei szkolnych budżetów partycypacyjnych.

Więcej

Rekrutujemy do „Szkoły w Sąsiedztwie”!

Ruszyła rekrutacja do naszego nowego projektu edukacyjnego „Szkoła w Sąsiedztwie!”, w którym uczniowie we współpracy z mentorką tworzą lokalne partnerstwa i budują relacje sąsiedzkie. Zapraszamy do udziału warszawskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Przedłużony termin wysyłania zgłoszeń to 15.11.2019. Program jest współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawę. 

Więcej

Szkoła w Sąsiedztwie

Projekt „Szkoła w Sąsiedztwie” jest skierowany do warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest tworzenie lokalnych partnerstw i budowanie relacji sąsiedzkich. Uczniowie we współpracy z mentorką w oparciu o analizę lokalną będą organizować wydarzenia sąsiedzkie dopasowane do potrzeb mieszkańców okolicy. Program jest współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawę. 

Więcej

Pozarządownik szkolny

“Pozarządownik szkolny” to program skierowany do warszawskich szkół ponadpodstawowych, w którym wspieramy placówki edukacyjne w nawiązywaniu współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Organizatorami programu są Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program jest finansowany przez miasto stołeczne Warszawę.

Więcej

Szkolne Budżety Partycypacyjne

Budżety partycypacyjne sprawdzają się w coraz większej liczbie samorządów. Czy można wprowadzić je w instytucjach oświatowych? Jakie korzyści szkoły mogą mieć z tego rozwiązania? Wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” testujemy mechanizm budżetu partycypacyjnego w ośmiu warszawskich szkołach: czterech podstawowych i czterech ponadpodstawowych.

Więcej

Żoliborz Pomnikiem Niepodległości

W 2018 roku zaproponowaliśmy warszawiakom nietypowe “świętowanie”  rocznicy 100 lat Niepodległej Polski. Zaprosiliśmy mieszkańców do debaty i refleksji nad tym, co działo się na Żoliborzu w pierwszych latach niepodległości.

Więcej

Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach

Celem projektu „Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach”  jest oswojenie młodych osób uczących się w dwóch warszawskich dzielnicach – na Targówku i we Włochach, ze stołecznym budżetem partycypacyjnym.

Więcej

Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach na Targówku

W projekcie „Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach na Targówku” uczestniczyli uczniowie i uczennice oraz nauczyciele ze wszystkich publicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z warszawskiego Targówka. Łącznie ponad 2100 osób. Przybliżaliśmy im wiedzę i zachęcaliśmy do zaangażowania w proces budżetu partycypacyjnego. W oparciu o zebrane doświadczenia opracowaliśmy i upowszechniamy model szkolnej edukacji obywatelskiej.

Więcej

Narady obywatelskie – uczenie przez doświadczenie

Celem projektu „Narady obywatelskie – uczenie przez doświadczenie” było przetestowanie metody uczenia przez doświadczenie w obszarze partycypacji obywatelskiej, aby wzmocnić samorządy w samodzielnym przeprowadzaniu konsultacji społecznych. W Rejowcu Fabrycznym i Opolu Lubelskim, powołane do tego celu interdyscyplinarne zespoły przy wsparciu Fundacji Pole Dialogu przeprowadziły dwie narady obywatelskie. Naszym partnerem w projekcie był Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny.

Więcej

Młodzież ma wpływ!

Uważamy, że rola młodych ludzi w decyzjach dotyczących ich najbliższego otoczenia – szkoły, osiedla, wsi czy miasta – jest zbyt mała, nie postrzega się ich jako partnerów. Celem projektu „Młodzież ma wpływ. Model włączania młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej” jest zwiększenie roli młodzieży w społecznościach lokalnych.

Więcej