Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Publikacje

Narada Obywatelska o Klimacie o zarządzaniu odpadami w Gminie Michałowice – raport

Joanna Chomko, Filip Górski, Agnieszka Pędzich, Wojciech Szymalski, Ewa Świerkula, Mateusz Wojcieszak
Fundacja Pole Dialogu, Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Norsensus Mediaforum

Warszawa 2023

Nowy negacjonizm klimatyczny. Raport z badań

Przemysław Sadura
European Climate Foundation, Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2023

New climate negationism

Przemysław Sadura
European Climate Foundation, the Field of Dialogue Foundation

Warsaw 2023

Krakowski Panel Transportowy – raport z realizacji

Joanna Chomko, Agnieszka Pędzich, Mateusz Wojcieszak
Fundacja Pole Dialogu, Kraków, Fundacja Optimum Pareto

Warszawa 2023

Włącz szkołę! – publikacja podsumowująca

Katarzyna Czeczott, Marta Drabińska, Agnieszka Gwiazdowicz, Justyna Józefowicz, Agnieszka Pędzich, Dorota Setniewska, Michał Tragarz, Beata Witkowska, Marta Zabłocka, Judyta Ziętkowska
Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2023

Włącz zmianę! – gra memo o organizacjach społecznych

Opracowanie gry: Marianna Wybieralska (design), Marta Zabłocka / życie-na-kreskę (ilustracje), Marta Drabińska i Judyta Ziętkowska (adaptacja gry dla klas młodszych). Koordynacja: Agnieszka Pędzich i Marta Zabłocka z Fundacji Pole Dialogu

Warszawa 2023

Polacy za Ukrainą, ale przeciw Ukraińcom. Raport z badań socjologicznych

Przemysław Sadura, Sławomir Sierakowski

Krytyka Polityczna, Fundacja Pole Dialogu, Fundacja im. Friedricha Eberta

Warszawa 2022

Współpraca szkół z organizacjami społecznymi. Poradnik formalno-prawny

Agnieszka Pędzich, Michał Tragarz, Mateusz Wojcieszak

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2022

Kodeks Dobrej Współpracy szkół i organizacji społecznych

Anna Barabasz, Katarzyna Czeczott-Łukasik, Zofia Grudzińska, Piotr Kaliszek, Kacper Kaźmierczak, Agata Kobylińska, Małgorzata Targosz, Magdalena Markowicz, Agnieszka Pędzich, Michał Romanowski, Jan Stawicki, Anna Strzałkowska, Mateusz Wojcieszak

Fundacja Pole Dialogu, Centrum Edukacji Obywatelskiej

Warszawa 2022

Gry w miejskim sąsiedztwie. Publikacja podsumowująca projekt „Szkoła w Sąsiedztwie. Edycja terenowa”

Natalia Skoczylas, Konrad Ryszard Wysocki, Martyna Cziszewska-Klejnowska

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2022

Szkolny Budżet Obywatelski – o szansie na deliberacje w szkole

Paweł Zalewski, Mateusz Wojcieszak

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2022

Gra w zmianę – dyskusyjna gra karciana o organizacjach społecznych. Trzecia edycja!

Opracowanie gry: Pogotowie Facylitacyjne (Agata Urbanik, Marianna Wybieralska)
Koordynacja: Agnieszka Pędzich (Fundacja Pole Dialogu), Dominika Strzelecka (Fundacja CEO)

Zrób to sam – zestaw narzędzi i metod do pracy z młodzieżą w budżecie partycypacyjnym

Fundacja Soclab, Fundacja Pole Dialogu, Shared Future CIC, Community Places, Medialab UGR

Białystok–Belfast–Grenada–Manchester–Warszawa 2022

Czas na młodych! Przewodnik po budżetach partycypacyjnych dla młodzieży

Fundacja Soclab, Fundacja Pole Dialogu, Shared Future CIC, Community Places, Medialab UGR

Białystok–Belfast–Grenada–Manchester–Warszawa 2022

Panel obywatelski: czy i jak go organizować?

Filip Górski, Maria Jagaciak, Olga Napiontek, Katarzyna Pawłowska, Agnieszka Pędzich, Mateusz Wojcieszak

Fundacja Civis Polonus, Fundacja Pole Dialogu, Fundacja Stocznia

Warszawa 2021

Przewodnik po organizacjach społecznych

Autorzy: Jadwiga Cichocka-Kawiak, Agnieszka Pędzich, Natalia Skoczylas.

Fundacja Pole Dialogu,

Warszawa 2021

Włącz Zmianę!

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2021

W stronę współpracy: organizacje społeczne i szkoły

Autorzy: Paweł Zalewski, Wojciech Wilk, Michał Gałek

Fundacja Pole Dialogu, Centrum Edukacji Obywatelskiej

Warszawa 2021

Wolontariat zdalny w Domach Pomocy Społecznej

Autorzy: Weronika Chodacz, Jadwiga Cichocka-Kawiak,  Dominik Kuc, Zuzanna Rokita, Mateusz Wojcieszak.

Fundacja Pole Dialogu,

Warszawa 2021

 

Koniec hegemonii 500 plus

Autorzy: Przemysław Sadura, Sławomir Sierakowski

Krytyka Polityczna, Friedrich Ebert Schtiftung

Współpraca badawcza: Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2021

 

Szkoła w Sąsiedztwie 2.0. Podsumowanie działań sąsiedzkich

Natalia Skoczylas, Zespół mentorów i mentorek projektu Szkoła w Sąsiedztwie 2.0

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2021

Nie nasza wina, nie nasz problem. Katastrofa klimatyczna w oczach Polek i Polaków

Autorzy: Zofia Bieńkowska, Piotr Drygas, Przemysław Sadura

Fundacja im. Heinricha Bölla, Krytyka Polityczna, Instytut Studiów Zaawansowanych, Fundacja Pole Dialogu,

Warszawa 2021

 

Przespana rewolucja. Sytuacja społeczna w regionie bełchatowskim u progu transformacji energetycznej

Autorzy: Alicja Dańkowska,
Przemysław Sadura

Fundacja Pole Dialogu,

Instytut Studiów Zaawansowanych

Warszawa 2021

Katalog Organizacji Pozarządowych

Jadwiga Cichocka – Kawiak, Natalia Skoczylas, Zespół projektu „Pozarządownik Szkolny 3.0”

Warszawa 2021

Warszawski Panel Klimatyczny. Raport z realizacji.

Filip Górski, Maria Jagaciak, Katarzyna Pawłowska (Pliszczyńska), Olga Napiontek, Agnieszka Pędzich, Mateusz Wojcieszak, Marcelina Zjawińska.

Warszawa 2021

Przewodnik po programach edukacyjnych m.st. Warszawy

Autorzy: Anna Wuls

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Pole Dialogu,

Warszawa 2020

Pozarządownik Szkolny 2.0

Aneta Derda, Mateusz Konieczny, Agnieszka Pędzich, Katarzyna Świątek

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2020

Domy Otwarte

Weronika Chodacz, Agnieszka Pędzich, Zuzanna Rokita, Agnieszka Sosińska, Mateusz Wojcieszak.

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2020

 

Gra w zmianę – dyskusyjna gra karciana o organizacjach społecznych. Druga edycja!

Opracowanie gry: Pogotowie Facylitacyjne
(Agata Urbanik, Marianna Wybieralska)
Koordynacja: Magdalena Golan, Agnieszka Pędzich (Fundacja Pole Dialogu), Anna Wuls (Fundacja CEO).

Szkolny budżet partycypacyjny – wskazówki dla początkujących

Adam Chabiera, Weronika Chodacz,

Maria Jagaciak, Katarzyna Pliszczyńska,

Mateusz Wojcieszak

Fundacja Pole Dialogu,

Fundacja Stocznia

Warszawa 2019

Polityczny cynizm Polaków. Raport z badań socjologicznych.

Autorzy: Przemysław Sadura,

Sławomir Sierakowski

Fundacja Pole Dialogu,

Instytut Studiów Zaawansowanych

Warszawa 2019

Wiele osiedli, wiele obiegów, wiele pomysłów. Raport z badania wawerskiej pomysłowości.

Zespół badawczy: Agnieszka Szypulska, Agata Chojnowska, Sławomir Grabias, Jarema Piekutowski, Monika Probosz, Mateusz Wojcieszak
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2018

Pomysłowość miejska. Dobre praktyki z Polski i zagranicy.

Zespół projektowy: Marta Ostrowska, Agnieszka Szypulska, Magdalena Golan, Mateusz Wojcieszak
Zespół badawczy: Ewelina Bartosik, Paulina Kowalczyk, Jarema Piekutowski, Monika Probosz, Julia Żardecka
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2018

Pomysłowość Żoliborska. Raport z badania.

Zespół projektowy: Marta Ostrowska, Agnieszka Szypulska, Magdalena Golan, Mateusz Wojcieszak
Zespół badawczy: Ewelina Bartosik, Paulina Kowalczyk, Jarema Piekutowski, Monika Probosz, Julia Żardecka
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2018

Gra w zmianę – dyskusyjna gra karciana o tym, co robią organizacje społeczne i jak zmieniają rzeczywistość.

Opracowanie gry: Pogotowie Facylitacyjne
(Agata Urbanik, Marianna Wybieralska)
Redakcja: Barbara Klicka.
Koordynacja: Magdalena Golan (Fundacja Pole Dialogu) i Urszula Borkowska (Fundacja CEO).

Działania angażujące mieszkańców w proces tworzenia koncepcji zagospodarowania parku Michałowskiego i otoczenia Młyna Michla. Raport.

Marta Ostrowska, Agata Urbanik, Beata Rothimel, Michał Skrobot

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2018

Działania angażujące mieszkańców w proces tworzenia koncepcji zagospodarowania skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną. Raport

Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Marta Ostrowska, Magdalena Golan, Beata Rothimel, Michał Skrobot

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2018

pdf z raportem z konsultacji spolecznych skweru przy ul. Kamiennej i Letniej

Raport podsumowujący debaty obywatelskie „Polska przyjazna pszczołom”

Agata Urbanik

Fundacja Pole Dialogu dla Greenpeace Polska

Warszawa 2017

pdf z raportem Debaty obywatelskie Polska przyjazna pszczołom

Polska wieś 2017: Diagnoza i prognoza. Raport z badania – pełna wersja

Przemysław Sadura, Katarzyna Murawska, Zofia Włodarczyk
Fundacja Wspomagania Wsi
Warszawa 2017

PDF do ściągnięcia pełnej wersji raportu "Wieś w Polsce 2017. Diagnoza i prognoza"

Polska wieś 2017: diagnoza i prognoza. Raport z badania

Przemysław Sadura
Katarzyna Murawska, Zofia Włodarczyk (współpraca)
Fundacja Wspomagania Wsi
Warszawa 2017

PDF ze skróconą wersją raportu "Wieś w Polsce 2017. Diagnoza i prognoza"

Miasto w dialogu z trzecim sektorem. Rekomendacje

Agata Urbanik
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2017

Plik pdf z raportem z rekomendacjami podsumowujący pojekt "Miasto w dialogu z 3 sektorem"

Pomysłowość miejska. Studium trajektorii realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców Warszawy. Raport z badań

Aleksandra Gołdys, Jarema Piekutowski, Marta Szaranowicz-Kusz
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2017
Wydanie drugie poprawione

Odnośnik do ściągnięcia pliku pdf z raportem "Pomysłowość miejska. Studium trajektorii realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców Warszawy"

Młodzież i budżet partycypacyjny. Otwieranie drzwi do demokracji

Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, dr Marta Szaranowicz-Kusz, Martyna Studzińska
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2016

Odnośnik do ściągnięcia pliku pdf z publikacją "Młodzież i budżet partycypacyjny. Otwieranie drzwi do demokracji"

Z klasą o kulturze. Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i obywatelskiej

Katarzyna Murawska, Dorota Olko, Przemysław Sadura
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2016

Plik pdf z publikacją "Z klasą o kulturze. Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i obywatelskiej"  Plik epub z publikacją "Z klasą o kulturze. Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i obywatelskiej"  Plik mobi z publikacją "Z klasą o kulturze. Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i obywatelskiej"      Rekomendacje: Plik pdf z publikacją "Z klasą o kulturze. Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i obywatelskiej. Rekomendacje dla instytucji kultury"

Budżet partycypacyjny w Polsce

Marta Szaranowicz-Kusz
Infos Zagadnienia społeczno-gospodarcze
Nr 1(205)
Biuro Analiz Sejmowych

PDF do pobrania z tekstem "Budżet partycypacyjny w Polsce"

Włącz się Kociewie. Narada obywatelska krok po kroku

opracowanie Agata Golec, Aleksandra Stępniak, Martyna Studzińska, Agata Urbanik
Instytut na rzecz Ekorozwoju
Warszawa 2015

Link do ściągnięcia pliku pdf z publikacją "Włącz się Kociewie. Narada obywatelska krok po kroku"

Edukacja obywatelska w działaniu

red. Anna Kordasiewicz i Przemysław Sadura
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Warszawa 2013

Pdf do pobrania z książką "Edukacja obywatelska w działaniu"

Pole do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą

Katarzyna Murawska
red. merytoryczna Marta Ostrowska, Marta Szaranowicz-Kusz
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2014

PDF do pobrania z publikacją "Pole do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą"  Link do pliku epub z publikacją "Pole do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą"   Link do mobi epub z publikacją "Pole do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą"

Budżet partycypacyjny. Jak mieszkańcy mogą współdecydować o budżecie miasta?

Marta Szaranowicz-Kusz
Federacja MAZOWIA
Warszawa 2014

PDF do pobrania z tekstem "Budżet partycypacyjny. Jak mieszkańcy mogą współdecydować o budżecie miasta?"

Młodzi i ich czas wolny. Podsumowanie badań licealistów z Targówka

Katarzyna Murawska, Jakub Rozenbaum, Zofia Włodarczyk
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2014

PDF do pobrania z publikacją "Młodzi i ich czas wolny. Podsumowanie badań licealistów z Targówka" Link do pobrania pliku epub z publikacją "Młodzi i ich czas wolny. Podsumowanie badań licealistów z Targówka"  Link do pobrania pliku mobi z publikacją "Młodzi i ich czas wolny. Podsumowanie badań licealistów z Targówka"

Narada obywatelska w praktyce

Andrzej Kassenberg, Marta Ostrowska
Instytut na rzecz Ekorozwoju
Warszawa 2013

PDF do pobrania z publikacją "Narada obywatelska w praktyce"

Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne

Aleksandra Daszkowska-Kamińska, Aleksandra Gołdys, Maria Makowska, Agata Urbanik
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Warszawa 2013

PDF do pobrania z publikacją "Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne"

Jak młodzi programowali dom kultury? Ewaluacja projektu partycypacyjnego w praktyce

Marta Olejnik
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2012

Odnośnik do ściągnięcia pliku pdf z publikacją "Jak młodzi programowali dom kultury? Ewaluacja projektu partycypacyjnego w praktyce""  Llink pobrania pliku epub z publikacją "Jak młodzi programowali dom kultury? Ewaluacja projektu partycypacyjnego w praktyce"  Llink pobrania pliku mobi z publikacją "Jak młodzi programowali dom kultury? Ewaluacja projektu partycypacyjnego w praktyce"

Konsultacje społeczne na poziomie wojewódzkim. Omówienie przypadków dobrych praktyk i rekomendacje

Przemysław Sadura
Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA
Warszawa 2012

PDF do pobrania z publikacją "Konsultacje społeczne na poziomie wojewódzkim. Omówienie przypadków dobrych praktyk i rekomendacje"

Konsultacje w społeczności lokalnej: planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji metodą warsztatową

Monika Probosz, Przemysław Sadura
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2011

PDF do pobrania z publikacją "Konsultacje w społeczności lokalnej: planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji metodą warsztatową"

Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej

Agata Urbanik
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2011

PDF do pobrania z publikacją "Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej"

Konsultacje społeczne w pomocy społecznej. Partycypacyjne tworzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Marta Olejnik, Marta Szaranowicz-Kusz
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Toruń 2011

PDF do pobrania z tekstem "Konsultacje społeczne w pomocy społecznej. Partycypacyjne tworzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych"