Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Włącz szkołę!

 

Projekt był odpowiedzią na słabą znajomość organizacji przez szkoły i trudność organizacji w docieraniu do szkół. Próby zmiany prawa oświatowego czy tworzenie atmosfery niechęci wokół NGO jedynie uwypukliły istniejące problemy.

Rzetelne badania pozwoliły przygotować materiały i narzędzia wspierające współpracę organizacji i szkół. Zaprojektowane lekcje o organizacjach społecznych i wolontariacie uwzględniają podstawę programową. Dzięki nim osoby nauczycielskie mogą rozwijać swoje kompetencje. Modułowa budowa scenariuszy umożliwia dopasowanie zajęć do możliwości i potrzeb klas.  

Rozwinięciem scenariuszy są gry (dyskusyjna karcianka oraz memory). Zarówno osoby nauczycielskie jak i uczniowskie oceniły je jako atrakcyjne edukacyjnie i nowoczesne. Przetestowanie gry w wersji memory (skierowanej dla klas 1-3) pokazało potencjał do rozwijania oferty dla klas wczesnoszkolnych. Uczennice i uczniowie grając w nie mają okazję poznać różnorodność organizacji. Gry wspierają kompetencje społeczne, uczą debatowania i integrują klasę.  

Festiwal internetowy Włącz Wolontariat! był bardzo pozytywnie ocenianym, oryginalnym doświadczeniem, pozwalającym pochwalić się zaangażowaniem i kreatywnością. Dostarczył satysfakcji z wolontariatu i w atmosferze zabawy integrował grupy uczniowskie. 

Stworzone w projekcie gry i publikacje wspierają również organizacje społeczne. Ułatwiają im zrozumienie rzeczywistości szkół. Organizacje biorąc pod uwagę ich realia oraz własne możliwości mogą efektywniej z nimi współpracować. Nowe obszary, które pojawiły się w trakcie projektu, mogą być inspiracją dla nich do rozwijania własnej oferty skierowanej do osób uczniowskich i nauczycielskich. Cykl czterech spotkań online wokół Kodeksu Dobrej Współpracy wspierał powyższe.

Grupa ekspercka złożona z osób nauczycielskich, uczniowskich, dyrektorskich i z NGO otrzymała od nas przestrzeń do dzielenia się doświadczeniem w publikacjach i spotkaniach online z osobami z organizacji.   

Efektem projektu są aktualne i przydatne materiały. Wpisują się w pracę na rzecz zmian w systemie edukacji (podmiotowe podejście do osób uczniowskich, atrakcyjne i adekwatne do rzeczywistości narzędzia). Zawierają ściągi ułatwiające współpracę na linii NGO i szkół, oraz pokazują kierunki rozwoju. Podbijają atmosferę pracy sprzyjającą nauce – inspirującą, radosną, pełną szacunku i doceniania. 

Materiały projektowe

Publikacje:

Okładka publikacji podsumowującej projekt Włącz Szkołę!
(aby przenieść się do strony z danym materiałem należy kliknąć w miniaturę okładki)

Gry:

włącz zmianę! dyskusyjna gra karciana o organizacjach pozarządowychopakowanie gry memo w organizacjach społecznych
(aby przenieść się do strony z danym materiałem należy kliknąć w miniaturę okładki)

Pozostałe materiały:


Koordynatorki projektu:
Agnieszka Pędzich
a.pedzich@poledialogu.org.pl

Marta Zabłocka
m.zablocka@poledialogu.org.pl

WŁĄCZ SZKOŁĘ!, projekt realizowany przez naszą Fundację w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) i Norsensus Mediaforum z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Fundusze norweskie i EOG.