Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Włącz szkołę! – publikacja podsumowująca

Katarzyna Czeczott, Marta Drabińska, Agnieszka Gwiazdowicz, Justyna Józefowicz, Agnieszka Pędzich, Dorota Setniewska, Michał Tragarz, Beata Witkowska, Marta Zabłocka, Judyta Ziętkowska
Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2023

Włącz szkołę! – publikacja podsumowująca projekt to podsumowanie działań o tym samym tytule. Jego celem jest edukacja o organizacjach społecznych w szkołach i współtworzenie działań przez organizacje i szkoły na rzecz społeczności szkolnych i lokalnych. Chciałyśmy, żeby niniejsza publikacja była rozwinięciem Kodeksu Dobrej Współpracy szkół i organizacji społecznych – materiału, który powstał w ramach niniejszego przedsięwzięcia i stanowił ważną oś dla naszych projektowych działań. 

Jeszcze raz przyglądamy się więc WIZJI I CELOM współpracy, RAMOM formalnym, budowaniu RELACJI oraz wspólnym DZIAŁANIOM. Wszystkie te obszary przenikają się, tak jak i przedstawione opowieści krążą gdzieś pomiędzy nimi. Zaprosiłyśmy do współpracy różne osoby, by podzieliły się swoimi osobistymi doświadczeniami, ale również praktycznymi informacjami w obszarze współpracy. Zależało nam na różnorodności perspektyw (nauczycielska, uczniowska, społeczna, a nawet trenerska), a także sposobów ujęcia tematu – co będzie widoczne w formach tekstów, na które zdecydowały się ich autorki_rzy. Mamy nadzieję, że w tych historiach znajdziecie choć część odpowiedzi na pytania o to, jak włączać szkoły w działania społeczne i dokąd może to zaprowadzić.

Publikacja powstała w ramach Włącz szkołę! – projektu realizowanego przez Fundację Pole Dialogu w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) i Norsensus Mediaforum z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Fundusze Norweskie i EOG.