Kodeks Dobrej Współpracy szkół i organizacji społecznych

Warszawa 2022

Przekazujemy w Wasze ręce Kodeks Dobrej Współpracy szkół i organizacji społecznych. Chcemy, żeby był pomocą w drodze do budowania i wzmacniania tej współpracy z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych w nią osób. Dlatego postawiliśmy na kompas — proste narzędzie do nawigacji, pomocne w ustalaniu trasy do celu i wybieraniu właściwych ścieżek.

Kodeks to efekt wspólnej pracy zespołu projektowego i grupy eksperckiej: przedstawicielek i przedstawicieli dyrekcji szkół, kadry pedagogicznej, uczniów i uczennic, rodziców oraz organizacji społecznych pracujących ze szkołami.

Materiał dostępny jest na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0).

Publikacja powstała w ramach Włącz szkołę! – projektu realizowanego przez Fundację Pole Dialogu w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) i Norsensus Mediaforum z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Fundusze Norweskie i EOG.