Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Europejskie podcasty o bioróżnorodności

 

W roku szkolnym 2022/2023 na zlecenie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce zrealizowałyśmy/ zrealizowaliśmy projekt Podcastów w kształtowaniu aktywności obywatelskiej uczennic/ uczniów na przykładzie zmian klimatycznych. Zaprosiłyśmy/ zaprosiliśmy do niego nauczycielki, nauczycieli oraz młodzież z 15 szkół z całej Polski. 

Cele projektu: 

Projekt miał na celu wzmocnienie postaw obywatelskich młodzieży oraz zaangażowanie jej w sprawy istotne dla lokalnych społeczności. Zaopatrzenie osób uczniowskich i nauczycielskich w kompetencje cyfrowe (tworzenie podcastów) oraz wiedzę z zakresu bioróżnorodności było pomocne w partnerskiej współpracy między nimi. 

Kolejnym celem projektu było promowanie Parlamentu Europejskiego jako instytucji, dla której ważny jest stały kontakt z obywatelkami/ obywatelami. A także tworzenie takich okoliczności, które będą wspierały ochronę praw człowieka – tu z naciskiem na prawo do czystego środowiska.  

Przebieg projektu:  

1. Dwudniowe seminarium w Warszawie skierowane do nauczycieli i nauczycielek pt. W poszukiwaniu twórczych metod kształtowania aktywności obywatelskiej uczniów: 

seminarium rozpoczęliśmy od wykładów na temat zaangażowania obywatelskiego, praw człowieka i działań na rzecz klimatu. 

Torba Reportera i podcastera, czyli Hanna Bogoryja-Zakrzewska oraz Katarzyna Błaszczyk, przeprowadziły warsztat z nagrywania podcastów. Dzięki temu osoby nauczycielskie zostały wyposażone w kompetencje cyfrowe pomagające im lepiej zrozumieć przebieg projektu od strony technicznej. A co ważniejsze – uwspólnić wiedzę z wiedzą osób uczniowskich. 

Agnieszka Nowak z Fundacji Łąka przeprowadziła wykład wprowadzający w temat bioróżnorodności. Podzieliła się także swoją wiedzą aktywistyczną dotyczącą działań włączających urbanistycznie i tym, jak przeprowadzać zmiany działając oddolnie, jak i we współpracy z różnymi instytucjami. 

Maciej Sopyło, trener, przeprowadził warsztaty rozwijające kompetencje nauczycielskie w obszarze kreatywnej pracy z młodzieżą.  

Dominika Targosz, ekspertka z gotowania, w ramach kolacji przeprowadziła warsztaty edukacyjne z robienia zdrowych posiłków, z akcentem na budowanie ekologicznej świadomości i wyborów.  

2. Warsztaty dla uczniów i uczennic: 

W pierwszej turze warsztatów wzięło udział 8 z 15 szkół uczestniczących w projekcie. Agnieszka Nowak z Fundacji Łąka przeprowadziła warsztaty o bioróżnorodności i jej wpływie na człowieka. Zajęcia rozwinęła o temat zaangażowania społecznego. 

Kolejnym działaniem był stacjonarny warsztat Torby Reportera i podcastera oraz webinar online. Tematami były tworzeniu scenariusza, pierwsze próby nagraniowe, montaż podcastów i ich postprodukcja 

Powyższy scenariusz został przemodelowany dla pozostałych 7 szkół. Michał Kolbusz, ekspert od bioróżnorodności opracował prezentację w temacie. Była ona wprowadzeniem do warsztatów prowadzonych przez Macieja Sopyło. Celem pracy z trenerem było zdiagnozowanie wyzwań i potencjałów samej młodzieży, a także w pracy nad podcastami, diagnoza lokalna i wybór ostatecznego tematu do nagrania. 

Monika Adamska, podcasterka, podczas warsztatów stacjonarnych oraz webinaru online, przeprowadziła grupy uczniowskie przez proces tworzenia reportaży. Wzbogaciła kompetencje osób uczniowskich o techniczne kwestie dotyczące montażu, praw autorskich, bibliotek darmowych treści, legalnie dostępnych bezpłatnych narzędzi graficznych. 

3. Mentoring  skierowany do uczniów i uczennic: 

W trakcie trwania projektu osoby uczniowskie mogły korzystać ze zdalnego wsparcia. Po przesłaniu materiałów otrzymały kompleksowe informacje zwrotne. 

Efekty: 

Zakładałyśmy/ zakładaliśmy stworzenie 15 podcastów – po jednym na każdą szkołę. Ostatecznie powstała playlista zawierająca 32 nagrania. Nadesłane podcasty są bardzo różnorodne pod względem realizacji tematów, jak i samych obszarów związanych z bioróżnorodnością (m.in. elektryczne samochody, pszczoły, topnienie lodowców, różnorodność genów). Wszystkie nagrania dostępne są na platformie Spotify: https://podcasters.spotify.com/pod/ show/podcastybioroznorodnosc/

Z wyników ankiety ewaluacyjnej o projekcie, którą wypełniła część osób uczniowskich, wiemy, że większość z nich czuła się sprawczo, nauczyła się czegoś nowego i chce wykorzystywać dalej zdobytą wiedzę. Połowa ma poczucie, że dzięki temu projektowi nastąpiła lokalna zmiana. 
 

Koordynatorka projektu: 
Marta Zabłocka 
m.zablocka@poledialogu.org.pl