Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Młodzież ma wpływ!

 
Lider

Fundacja Civis Polonus

Partnerzy

Fundacja Pole Dialogu,
Centre for Lifelong Learning and Community Engagement,
Goldsmiths College, University of London

Okres realizacji

2013-2014

Uważamy, że rola młodych ludzi w decyzjach dotyczących ich najbliższego otoczenia – szkoły, osiedla, wsi czy miasta – jest zbyt mała, nie postrzega się ich jako partnerów. Celem projektu „Młodzież ma wpływ. Model włączania młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej” jest zwiększenie roli młodzieży w społecznościach lokalnych.

W ramach projektu „Młodzież ma wpływ” wypracowaliśmy, przetestowaliśmy i upowszechniliśmy model uczestnictwa młodych ludzi w procesach podejmowania decyzji na terenie szkoły i społeczności lokalnej.

Fundacja Civis Polonus  jest organizacją doświadczoną w dziedzinie edukacji obywatelskiej, Fundacja Pole Dialogu wnosi swoje doświadczenia z włączania obywateli w rządzenie na poziomie lokalnym. Dzięki partnerstwu z Goldsmiths College  mamy bezpośredni kontakt z osobami wdrażającymi i badającymi różne modele partycypacji młodzieżowej w Zjednoczonym Królestwie.

Zapoznawaliśmy się z nimi w trakcie intensywnej wizyty studyjnej w dniach 21-25 stycznia 2013. Są to m.in.:

O projekcie można przeczytać na dedykowanej stronie internetowej „Młodzież ma wpływ!”.

Pliki do pobrania

Pdf do pobrania z książką pt. "„Edukacja obywatelska w działaniu”, pod redakcją Anna Kordasiewicz i Przemysław Sadura„Edukacja obywatelska w działaniu”, red. Anna Kordasiewicz i Przemysław Sadura, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.