Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Szkolny Budżet Obywatelski w Warszawie 2022/23

 

W roku szkolnym 2022/2023 realizujemy czwartą edycję projektu Szkolny Budżet Obywatelski. Od 2018 roku wspieramy warszawskie szkoły w realizacji szkolnych budżetów. W tegorocznej edycji nawiążemy współpracę z 8 szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, znajdującymi się w różnych dzielnicach stolicy, które zamierzają przeprowadzić szkolny budżet obywatelski. Pierwszeństwo będą miały szkoły, które dotychczas nie realizowały SBO. 

Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to proces, w którym o przeznaczeniu części szkolnego budżetu (wyznaczonej najczęściej przez dyrekcję lub rodziców) decyduje społeczność szkolna. Uczniowie i uczennice, a także rodzice, nauczyciele i nauczycielki czy inni pracownicy i pracowniczki szkoły, zgłaszają pomysły, tworzą projekty, a następnie sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne. Wyjątkowość szkolnego budżetu polega na tym, że łączy różne grupy w społeczności szkolnej, integruje i uczy współpracy z rówieśnikami, ale też z nauczycielami czy pracownikami administracyjnymi. Przy okazji szkolnego budżetu uczniowie uczą się o świecie szkolnych finansów, a szacując koszt swoich pomysłów, zaczynają widzieć, jakie możliwości i ograniczenia wiążą się z określonymi kwotami. Ten proces jest praktycznym uzupełnieniem nauki przedsiębiorczości i WOS-u w szkole.  

Cele projektu:

Dzięki realizacji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego: 

  • wzrośnie sprawczość uczniów i uczennic, zyskają poczucie wpływu na sprawy szkoły, 
  • uczennice i uczniowie zostaną włączone_eni w decydowanie o sprawach szkoły i zyskają wiedzę na temat jej funkcjonowania, dzięki czemu w dalszej perspektywie mogą stać się partnerami dla kadry kierowniczej w podejmowaniu decyzji o ważnych sprawach i inwestycjach,
  • wzrośnie rola samorządów uczniowskich w szkołach, 
  • społeczności szkolne dowiedzą się o działaniu warszawskiego budżetu obywatelskiego, 
  • poszerzymy katalog dobrych praktyk i model SBO, skrojony do potrzeb warszawskich szkół. 

Jak działamy?

W każdej ze szkół powołujemy zespół roboczy, złożony z uczniów i uczennic, osób nauczycielskich i kadry kierowniczej. Zespoły przy wsparciu naszych mentorek i mentorów czuwają nad procesem w szkole: opracowują regulamin budżetu, komunikują go społeczności, weryfikują składane projekty i organizują głosowanie. Najważniejsze działania w harmonogramie projektu do pobrania:

Udział w projekcie pozwala na wykorzystanie gotowych materiałów merytorycznych, m. in.: 

  • Gotowych scenariuszy spotkań roboczych i zajęć o budżecie obywatelskim, 
  • Schematycznego regulaminu SBO do dalszych prac grup projektowych, 
  • Prezentacji o projekcie i idei SBO do pokazania kadrze pedagogicznej. 

Wartością projektu jest to, że każda szkoła może indywidualnie dopasować realizację SBO do swojego harmonogramu. Szkoły, które wezmą udział w projekcie, otrzymają 1000 PLN na realizację działań, pod warunkiem dołożenia minimum kolejnego tysiąca złotych z własnego budżetu (np. budżetu szkoły, rady rodziców itp.). 

W szkole powołujemy osobę koordynującą, której zadaniem będzie prowadzić projekt. Osoba ta będzie zobowiązana do wspierania zespołu roboczego i koordynacji działań wokół SBO. Rekomendujemy, aby była to osoba zaangażowana we współpracę z samorządem uczniowskim lub innymi grupami uczniowskimi. W listopadzie zorganizujemy dla osób koordynujących warsztat szkoleniowy, na którym przekażemy praktyczne informacje, w jaki sposób przeprowadzić proces

Koordynator lub koordynatorka szkolna będzie blisko współpracować z mentorem lub mentorką, których zadaniem będzie wspieranie całego procesu. W każdej szkole przeprowadzony zostanie warsztat otwierający z przedstawicielami władz szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów, podczas którego szkoły wypracują swoje podejście i harmonogram szkolnego budżetu. Przy merytorycznym wsparciu osób mentorskich zainicjowany zostanie partycypacyjny proces wdrożenia i przeprowadzenia szkolnego budżetu obywatelskiego. 

Rezultaty

Na koniec zaprosimy przedstawicieli_ki wszystkich szkół na wspólne świętowanie dobrych praktyk. Z doświadczeń zebranych przez szkoły wyciągniemy wnioski, które posłużą do poszerzenia katalogu dobrych praktyk i modelu SBO, skrojonego do potrzeb warszawskich szkół. 

Uwaga!

Rekrutacja trwa do 6 listopada 2022! Zgłoszenia zbieramy przez formularz:  poledialogu.typeform.com/SBO-rekrutacja.

Projekt „Szkolny Budżet Obywatelski w Warszawie” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach miejskiego konkursu Młodzi kompetentni Warszawiacy w swoim mieście 2022-2023