Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Szkoła w Sąsiedztwie – edycja terenowa

 

Trzecia edycja projektu “Szkoła w Sąsiedztwie” jest skierowana do warszawskich szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie i wzmacnianie relacji sąsiedzkich ze szkołami – tym razem przy wykorzystaniu formy gier terenowych/miejskich. Uczniowie i uczennice we współpracy z mentorką/mentorem w oparciu o analizę lokalną i wiedzę zdobytą na warsztacie będą tworzyć własną grę, która może przyjąć formę np. podchodów, trasy z zaznaczonymi punktami, ścieżki edukacyjnej i wielu innych. Program jest współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawę. 

Działania w projekcie są zaplanowane do realizacji stacjonarnie. Jednakże z uwagi na niepewną sytuację związaną z pandemią mamy gotowość na przeprowadzenie działań online. Będziemy się dostosowywać do rozwoju sytuacji.

Cele projektu

 • rozwój postaw obywatelskich i prospołecznych: uczestnicy i uczestniczki nauczą się działać dla środowiska lokalnego i wzmocnią wrażliwość na jego potrzeby i dynamikę,
 • nowa wiedza dla uczniów i uczennic: unikatowa możliwość poznania mechanizmów przeprowadzania diagnozy lokalnej oraz tajników gier terenowych, które poszerzą horyzonty i kreatywność uczestników i uczestniczek,
 • pielęgnowanie sąsiedztwa: wzmocnienie realnej sprawczości młodych warszawianek i warszawiaków w działaniach na rzecz wzmacniania więzi sąsiedzkich, w szczególności wzmacniania relacji miedzy ich szkołą a jej społecznym otoczeniem,
 • możliwość nawiązania lub wzmocnienia współpracy z lokalnymi instytucjami kultury, przedsiębiorstwami, aktywistami/kami, które wezmą udział w grze terenowej/miejskiej,
 • doświadczenie projektowania i realizowania wydarzenia sąsiedzkiego według własnego pomysłu: podniesienie kompetencji współpracowania w grupie i z różnymi osobami i podmiotami instytucjonalnymi oraz odpowiedzialności za poszczególne elementy projektu,
 • możliwość urozmaicenia i rozwoju działań szkolnego wolontariatu, a także poszerzenie umiejętności i form pracy z młodzieżą w ramach wolontariatu szkolnego.

Jak działamy?

Szkoła w Sąsiedztwie – edycja terenowa łączy działania edukacyjne, bieżące wsparcie konsultacyjne z możliwością zrealizowania własnego projektu gry terenowej/miejskiej. W trakcie projektu zapewniamy:

 • warsztat z diagnozy potrzeb szkoły z perspektywy budowania relacji z sąsiedztwem czy partnerstwa lokalnego,
 • warsztat na temat gier terenowych/miejskich,
 • indywidualna opieka mentorska dla każdej szkoły przez cały czas trwania projektu,
 • materiały promocyjne i warsztatowe,
 • wsparcie merytoryczne oraz finansowe szkół w organizacji gier terenowych/miejskich.

Szczegółowa informacja o rekrutacji szkół do projektu: tutaj.

O efektach działań sąsiedzkich przeprowadzonych w poprzedniej edycji przeczytasz: tutaj.

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu:

Natalia Skoczylas, e- mail: n.skoczylas@poledialogu.org.pl 

Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawa.