Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Nasze działania/ Dialog

Europejski Panel Obywatelski

Dlaczego w społeczeństwie jest teraz więcej przejawów nienawiści i co możemy z tym zrobić? – to temat kwietniowego panelu obywatelskiego zwołanego przez Komisję Europejską. Od połowy grudnia 2022 r. do końca kwietnia 2023 r. odbyły się europejskie panele dotyczące marnotrawienia żywności, światów wirtualnych i mobilności edukacyjnej.

Więcej

Kongres Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w Krakowie

We współpracy z Urzędem Miasta Krakowa – Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia i wsparciem Fundacji SocLab zorganizowaliśmy_łyśmy Kongres Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SzBO).

Więcej

Rzeszowski Panel Klimatyczny

Na zlecenie Urzędu Miasta Rzeszów wraz z Fundacją Stocznia organizujemy Rzeszowski Panel Klimatyczny (RPK). Jego celem jest wypracowanie rekomendacji w obszarze osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Rzeszów do 2030 roku.

Więcej

Szkolny Budżet Obywatelski 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 realizujemy piątą edycję projektu Szkolny Budżet Obywatelski (SBO). W tym roku zapraszamy do współpracy warszawskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Pierwszeństwo będą miały te, które nie realizowały szkolnych budżetów.

Więcej

Bardzo Młoda Kultura 2023-2025

Bardzo Młoda Kultura to projekt wspierający kadry instytucji kultury i lokalnych partnerstw we włączaniu młodych w swoje działania i działania na rzecz społeczności. Wraz z Fundacją Obserwatorium, Federacją Mazowia oraz Kolektywem Badawczym tworzymy zespół organizacji partnerskich mazowieckiej edycji realizowanej przez Mazowiecki Instytut Kultury.

Więcej

Włącznik

„Włącznik”- był pilotażowym projektem skierowanym do osób pracujących z młodzieżą. W jego ramach kadry czterech instytucji (innych niż szkoły) działających na rzecz młodzieży (13-26 lat) w czterech różnych dzielnicach Warszawy wprowadzały w swojej placówce młodzieżową partycypację, wymieniały się doświadczeniami i poszerzały swoje kompetencje w pracy z młodzieżą. 

Więcej

Domy otwarte. Wspólne świętowanie

„Domy Otwarte. Wspólne Świętowanie” to nowatorski projekt, który był realizowany w trzech Domach pomocy osobom zależnym w województwie mazowieckim. Miał on służyć działaniom otwierającym Domy na współprace w ramach lokalnych partnerstw z instytucjami, organizacjami i osobami z sąsiedztwa. A pośrednio wpływać na zmianę w postrzeganiu tychże placówek i osób je zamieszkujących. Chciałyśmy to zrobić, wypracowując wspólnie lokalne święto. 

Więcej

Krakowski Panel Transportowy

Na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa wspólnie z Fundacją Optimum Pareto organizujemy panel obywatelski dotyczący transportu, czyli Krakowski Panel Transportowy (KPT).  Panel obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej. Jest to sposób podejmowania istotnych decyzji przez losowo wyłonioną grupę obywateli_ek, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy, biorąc pod uwagę dobro wspólne. Grupa ta ma reprezentować ogólną populację miasta. 

Więcej

Odwrócona szkoła – laboratorium narady uczniowskiej

W ramach pilotażowego projektu „Odwrócona szkoła – laboratorium narady uczniowskiej” wprowadzamy do warszawskich szkół narady uczniowskie, czyli narzędzia deliberacyjne z obszaru tzw. mini-publics, w których udział biorą przedstawiciele oraz przedstawicielki danej społeczności, dobrani proporcjonalnie do wielkości populacji według charakterystycznych dla niej parametrów.

Więcej

Szkolny Budżet Obywatelski w Warszawie 2022/23

W roku szkolnym 2022/2023 realizujemy czwartą edycję projektu Szkolny Budżet Obywatelski. Od 2018 roku wspieramy warszawskie szkoły w realizacji szkolnych budżetów. W tegorocznej edycji nawiążemy współpracę z 8 szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, znajdującymi się w różnych dzielnicach stolicy, które zamierzają przeprowadzić szkolny budżet obywatelski. Pierwszeństwo będą miały szkoły, które dotychczas nie realizowały SBO. 

Więcej

Narada Obywatelska o Klimacie

Wspólnie z Instytutem na rzecz Ekorozwoju oraz Norsensus Mediaforum organizujemy Naradę Obywatelską o Klimacie. Na samorządach w coraz większym stopniu spoczywa odpowiedzialność za lokalne działania związane z reakcją na zmianę klimatu. Naradami chcemy włączyć mieszkańców i mieszkanki w planowanie działań gminy na rzecz zielonej transformacji.

Więcej

Policing the (youth) policies

Razem z trzema organizacjami z Serbii, Niemiec i Finlandii, będziemy pracować nad problemami dostosowywania i włączania lokalnych strategii młodzieżowych, które będą odpowiadały na standardy Unii Europejskiej w tym zakresie. W ramach inicjatywy co najmniej osiem lokalnych społeczności z czterech krajów partnerskich będzie miało okazję do poszerzenia swoich kompetencji z zakresu ustanawiania i wdrażania polityk młodzieżowych. Działanie jest realizowane z europejskiej inicjatywy Youth Together w ramach programu Erasmus+.

Więcej

Visegrad Youth Participates

Razem z organizacjami z Czech i Węgier realizujemy działanie, którego celem jest wzmacnianie lokalnych demokracji poprzez narzędzie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.  Nasza rola w projekcie koncentruje się na badaniu i wypracowywaniu dobrych praktyk dla systemowych szkolnych budżetów, czyli wprowadzania SBO we wszystkich placówkach w mieście. 

Więcej

Izba Pamięci

W Parku Powstańców Warszawy na Woli powstała Izba Pamięci. Miejsce pamięci o powstankach / powstańcach i osobach cywilnych, które zginęły w czasie Powstania Warszawskiego. Zanim zaczęło funkcjonować, na zlecenie Muzeum Warszawy przeprowadziłyśmy / przeprowadziliśmy konsultacje społeczne „Jakie działania w Izbie Pamięci na Woli?”

Więcej

Zgłoś gminę do Narady Obywatelskiej o Klimacie!

Wspólnie z naszymi partnerami – Instytutem na rzecz Ekorozwoju oraz Norsensus Mediaforum – poszukujemy 2 gmin (liczących 10 tys.-100 tys. mieszkańców/ek) do udziału w pierwszej fazie projektu: Laboratorium Narady Obywatelskiej o Klimacie. Jeśli chcecie stworzyć lub zaktualizować lokalne polityki klimatyczne z realnym udziałem mieszańców i mieszkanek, ta propozycja jest dla Was 🙂

Więcej

Szkoła w Sąsiedztwie – rekrutacja!

Ruszyła rekrutacja do trzeciej edycji naszego projektu edukacyjnego “Szkoła w Sąsiedztwie!”, w którym uczniowie i uczennice we współpracy z mentorką/mentorem tworzą lokalne partnerstwa i budują relacje sąsiedzkie. Tym razem tworząc własne gry terenowe/miejskie! Do udziału w projekcie zapraszamy warszawskie szkoły podstawowe. Termin wysyłania zgłoszeń to 31 października 2021 r. Program jest współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawę. 

Więcej

Wolontariat Zdalny w Domu Pomocy Społecznej

W czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2, Domy Pomocy Społecznej w całej Polsce pozostają całkowicie zamknięte. Nawet odwiedziny rodzin mieszkańców i mieszkanek są niedozwolone. Seniorzy i seniorki odczuwają przez to dużo bardziej samotność i odizolowanie od świata. Naprzeciw temu wychodzi projekt Wolontariatu Zdalnego w DPSach, pozwalający w tak trudnym czasie sprawić, aby mieszkańcy i mieszkanki mieli zapewniony kontakt z drugim człowiekem! 

Więcej

Warszawski Panel Klimatyczny

Warszawski Panel Klimatyczny jest demokratyczną formą włączania mieszkańców i mieszkanek miasta w proces wytyczania kierunków polityki energetycznej Warszawy. W panelu nie biorą udziału tylko eksperci!  To właśnie mieszkańcy i mieszkanki będą włączeni w proces szukania najlepszych rozwiązań dla miasta. Na zakończenie działań powstaną rozwiązania, nad którymi będzie głosować cały panel. W ten sposób powstanie lista rekomendacji dla miasta.

Więcej

Raport o stanie gminy – kolejny obowiązek czy narzędzie dla mieszkańców i władz?

Raport o stanie gminy to sprawozdanie wójta/burmistrza/prezydenta dotyczące wdrażania lokalnych programów i uchwał w danym roku. W dyskusji nad raportem mogą uczestniczyć mieszkańcy i taki był przede wszystkim cel ustawodawcy – coroczny raport o stanie gminy miał zwiększyć udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych.

Więcej

Narada Obywatelska w Piastowie

Narada Obywatelska w Piastowie to trzy spotkania w gronie 20 mieszkańców i mieszkanek miasta oraz wysłuchanie publiczne otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Celem narady jest wypracowanie założeń dotyczących rozwoju centrum Piastowa w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego w III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014 – 2021.

Więcej

Warsztaty “Poznaj Sąsiada!”

Warsztaty “Poznaj Sąsiada” to zwycięski projekt z budżetu obywatelskiego Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy organizowany przez Fundację Pole Dialogu, którego celem jest integracja mieszkańców Bródna oraz  dyskusja na temat idei dobrego sąsiedztwa.

Więcej

Domy otwarte

Projekt realizowany jest w sześciu warszawskich Domach Pomocy Społecznej (DPS), a jego głównym celem jest otwarcie DPS na działanie i współpracę ze społecznością lokalną. Projekt finansowany jest ze środków miasta stołecznego Warszawy i wpisuje się w cele programu:  Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Więcej

DziałaMy! Wawer

Fundacja Pole Dialogu wspólnie z Fundacją Konsultacje Społeczne na podstawie wyników przeprowadzonego badania społecznego opracowuje oraz testuje w praktyce mechanizm sieciowania i wspierania wawerskiej pomysłowości. Chcemy stworzyć system, którego celem będzie pomoc w tworzeniu oraz realizacji inicjatyw zwiększających komfort i satysfakcję z życia w Wawrze.

Więcej

Pomysłowy Żoliborz

„Pomysłowy Żoliborz” powstał po to, by w dzielnicy mieszkanki i mieszkańcy mieli większą łatwość w realizowaniu pomysłów na rzecz swojego otoczenia i lokalnej społeczności. Projekt był realizowany w 2018 i 2019 roku jako pilotaż, który miasto stołeczne Warszawa zdecydowało się przeprowadzić w dwóch bar-dzo różniących się od siebie dzielnicach – w Wawrze i na Żoliborzu. Celem przedsięwzięcia było stworzenie i przetestowanie nowych sposobów wspierania mieszkańców w realizowaniu różnego rodzaju inicjatyw i pomysłów na rzecz swojej okolicy i społeczności, a także budowania współpracy i kontaktów mię-dzy mieszkańcami i lokalnymi. Efektem pilotażu były wypracowane sposoby wsparcia, konkretne wspierane pomysły oraz rekomendacje.

Więcej

Konsultacje społeczne parku Michałowskiego i otoczenia Młyna Michla

Znaczna część parku Michałowskiego została wyłączona z użytkowania, a zajęty teren został przekazany pod budowę Trasy Świętokrzyskiej. Na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa” zajęliśmy się przeprowadzenie konsultacji na temat przyszłości tego terenu.

Więcej

Konsultacje społeczne skweru między ul. Kamienną i Letnią

Skwer między ulicą Letnią i Kamienną na Nowej Pradze jest obecnie bardzo zaniedbany: resztki trawy, klepisko, dziki parking. Jesienią 2018 roku skwer zyska całkiem nowe oblicze. Na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy, przeprowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania skweru.

Więcej

Debaty obywatelskie i gra dyskusyjna „Polska przyjazna pszczołom”

Specjalnie na potrzeby debat obywatelskich na temat Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających, organizowanych przez Greenpeace Polska, opracowałyśmy grę dyskusyjną o zapylaczach „Polska przyjazna pszczołom”.

Więcej

Miasto w dialogu z 3 sektorem

Fundacja Pole Dialogu we współpracy z Fundacją Stocznia prowadziła cykl warsztatów i debat na temat zmiany struktury dialogu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.  Przedsięwzięcie było realizowane na zlecenie m.st. Warszawy.

Więcej

Z klasą o kulturze

„Z klasą o kulturze” to wspólne, roczne przedsięwzięcie naszej fundacji i Miejskiego Domu Kultury im. F. Chruściela w Ornecie.  Naszym celem było wsparcie orneckiego MDK w animowaniu zmiany w społeczności lokalnej. Polegała ona na włączeniu mieszkańców, także wcześniej nie korzystających z oferty MDK, w planowanie oferty domu kultury. Uwagę skupiliśmy na programie na 2016 i budżecie MDK na 2017 rok. Wspieraliśmy również sieć organizacji i instytucji tworzących kulturę w Ornecie w zacieśnieniu współpracy.

Więcej

Narady obywatelskie – uczenie przez doświadczenie

Celem projektu „Narady obywatelskie – uczenie przez doświadczenie” było przetestowanie metody uczenia przez doświadczenie w obszarze partycypacji obywatelskiej, aby wzmocnić samorządy w samodzielnym przeprowadzaniu konsultacji społecznych. W Rejowcu Fabrycznym i Opolu Lubelskim, powołane do tego celu interdyscyplinarne zespoły przy wsparciu Fundacji Pole Dialogu przeprowadziły dwie narady obywatelskie. Naszym partnerem w projekcie był Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny.

Więcej

Włącz się Kociewie

Dwie fundacje – Instytut na rzecz Ekorozwoju i Pole Dialogu – upowszechniają energetyczną naradę obywatelską. Daje ona szansę mieszkańcom społeczności na zdobycie rzetelnej wiedzy i zabranie głosu w tematach, które zwykle zarezerwowane są dla ekspertów – w tym wypadku energetyki.

Więcej

remiks energetyczny

Polska musi skomponować swój miks energetyczny. Postawić na takie źródła energii cieplnej i elektrycznej, które zapewnią bezpieczeństwo energetyczne na kolejne dziesięciolecia. Nie ma idealnego wyboru – każdy ma swoje wady i zalety. Każdy wymaga także podjęcia inwestycji… Jaki będzie Twój pomysł na miks energetyczny?

Więcej

Zaprogramuj dom kultury 2

Działania partycypacyjne na Targówku, służące zwiększeniu uczestnictwa młodzieży w kulturze dobiegły końca. Projekt opierał się na dwóch metodach partycypacyjnych: diagnozie potrzeb i budżecie partycypacyjnym.

Więcej

Młodzież ma wpływ!

Uważamy, że rola młodych ludzi w decyzjach dotyczących ich najbliższego otoczenia – szkoły, osiedla, wsi czy miasta – jest zbyt mała, nie postrzega się ich jako partnerów. Celem projektu „Młodzież ma wpływ. Model włączania młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej” jest zwiększenie roli młodzieży w społecznościach lokalnych.

Więcej

Włącz się! Energetyczne narady obywatelskie

Projekt pt. „Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych”, zakładał przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie narady obywatelskiej. Głównym celem projektu jest zwiększenie partycypacji obywateli na przykładzie tworzenia lokalnych planów i strategii energetycznych, czyli w procesach, w których zazwyczaj ich głos jest przez lokalne władze pomijany, a oni sami nie są nimi zainteresowani.

Więcej

Podzielmy się kulturą

Projekt “Wszyscy mają wpływ na kulturę w Śródmieściu!” prowadzony pod hasłem „Podzielmy się kulturą” pozwolił współdecydować mieszkańcom Śródmieścia o zagospodarowaniu budżetu programowego DKŚ na rok 2013. Był to pierwszy budżet partycypacyjny w Warszawie.

Więcej

Zaprogramuj dom kultury

Fundacja Pole Dialogu i Dom Kultury KADR dały młodym przestrzeń na zrealizowanie swoich pomysłów, żeby mogli pokazać, co chcieliby robić po lekcjach.

Więcej