Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Izba Pamięci

 

W Parku Powstańców Warszawy na Woli powstała Izba Pamięci. Miejsce pamięci o powstankach / powstańcach i osobach cywilnych, które zginęły w czasie Powstania Warszawskiego. Zanim zaczęło funkcjonować, na zlecenie Muzeum Warszawy przeprowadziłyśmy / przeprowadziliśmy konsultacje społeczne „Jakie działania w Izbie Pamięci na Woli?”

O Izbie Pamięci

Izba Pamięci powstała z inicjatywy Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców. Jego przewodniczącą jest uczestniczka Powstania Wanda Traczyk-Stawska. Opiekę programową nad Izbą Pamięci powierzono Muzeum Warszawy – największej miejskiej instytucji kultury. 

Kompleks znajduje się na terenie największego cmentarza wojennego w Polsce – Cmentarza Powstańców Warszawy. Składają się na niego dwa odlane z surowego betonu pawilony połączone Murem Pamięci. Na Murze znajdą się ponad 62 tysiące mosiężnych tabliczek z nazwiskami zidentyfikowanych ofiar powstania oraz puste tabliczki symbolizujące ofiary bezimienne. Kontynuowanie mozolnego procesu identyfikacji ofiar, rozpoczętego przez Archiwa Państwowe i Muzeum Powstania Warszawskiego, jest częścią misji Izby Pamięci.

Celem konsultacji było dowiedzenie się co mieszkańcy i mieszkanki chcą, żeby działo się w Izbie Pamięci. Jakie działania przyciągną ich / je do tego miejsca? Jakie tematy warto poruszać w Izbie?

Przebieg konsultacji

W ramach konsultacji społecznych rozmawiałyśmy / rozmawialiśmy z mieszkankami / mieszkańcami Woli podczas 4 mobilnych punktach konsultacyjnych w różnych lokalizacjach w pobliżu Izby Pamięci.

Ponadto przeprowadzone zostały przez nas cztery spotkania dla konkretnych grup i jedno otwarte spotkanie online na Zoomie transmitowane na YouTube.

Opinie zbierane były również mailowo.

Konsultacje trwały od 1 do 26 czerwca 2022 roku.

Powyższe działania pomogły przygotować program działań Izby Pamięci. Więcej informacji na Stronie Centrum Komunikacji Społecznych: https://konsultacje.um.warszawa.pl/jaka_izba_pamieci.

Raport z konsultacji do pobrania po kliknięciu ikonki:

Załącznik do raportu z konsultacji do pobrania po kliknięciu ikonki: