Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Bardzo Młoda Kultura 2023-2025

 

Bardzo Młoda Kultura to projekt wspierający kadry instytucji kultury i lokalnych partnerstw we włączaniu młodych w swoje działania i działania na rzecz społeczności. Wraz z Fundacją Obserwatorium, Federacją Mazowia oraz Kolektywem Badawczym tworzymy zespół organizacji partnerskich mazowieckiej edycji realizowanej przez Mazowiecki Instytut Kultury.

Tegoroczny projekt skierowany jest do 4 gmin. W jednej z nich – w Żyrardowie – pracujemy z młodzieżą i wspierającymi je lokalnymi liderkami. Przechodzimy z nimi przez proces planowania działań i ich realizowania.

Dla nas to kolejne działania na styku partycypacji i kultury, w której włączamy młodzież w sprawy jej dotyczące, dajemy jej pole do działania i wzmacniamy jej zaangażowanie.

Cele projektu:

  • wzrost podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze;
  • włączenie młodzieży w planowanie i realizację inicjatyw lokalnych;
  • podniesienie kompetencji młodzieży oraz kadr współpracujących z młodzieżą w zakresie planowania i realizacji inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej kierowanych do społeczności lokalnych;
  • budowanie i wzmocnienie lokalnych partnerstw działających w obszarze edukacji kulturowej;
  • zbudowanie i wspieranie sieci osób pracujących z młodzieżą oraz umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy.

Koordynatorki projektu: 
Agnieszka Pędzich 
a.pedzich@poledialogu.org.pl 

Joanna Chomko
j.chomko@poledialogu.org.pl


Projekt realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Bardzo Młoda Kultura 2023-2025.