Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Wolontariat Zdalny w Domu Pomocy Społecznej

 

W czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2, Domy Pomocy Społecznej w całej Polsce pozostają całkowicie zamknięte. Nawet odwiedziny rodzin mieszkańców i mieszkanek są niedozwolone. Seniorzy i seniorki odczuwają przez to dużo bardziej samotność i odizolowanie od świata. Naprzeciw temu wychodzi projekt Wolontariatu Zdalnego w DPSach, pozwalający w tak trudnym czasie sprawić, aby mieszkańcy i mieszkanki mieli zapewniony kontakt z drugim człowiekem! 

Cele projektu 

Głównym celem projektu jest stworzenie takiej oferty wolontariatu dla Domów Pomocy Społecznej, która będzie możliwa do wykonania w sposób bezkontaktowy a jednocześnie zapewni mieszkańcom i mieszkankom kontakt z otaczającym ich światem, a co za tym idzie zmniejszy ich poczucie odizolowania i osamotnienia. Wreszcie, bardzo ważnym założeniem jest wsparcie Domów Pomocy Społecznej w działaniach polegających na znalezieniu wolontariuszy oraz ich wdrożeniu.  

Jak działamy 

W listopadzie dwie mentorki projektu wykonały obszerną diagnozę potrzeb oraz zasobów w Domu Pomocy Społecznej „Leśny”. W dokumencie diagnozy zostały zawarte informacje oraz potrzeby instytucji w związku z przystosowaniem wolontariatu do formy zdalnej na czas zamknięcia. Następnie, jeszcze w grudniu 2020, wolontariat zdalny został wsparty na 2 różne sposoby. W ramach otwartej rekrutacji w Domu Pomocy Społecznej Leśnym powstała akcja „Zdzwoń się. Spisz się” polegająca na łączeniu chętnych mieszkańców i mieszkanek DPSu z chętnymi wolontariuszami i wolontariuszkami za pomocą rozmów telefonicznych i listownych. Dzięki temu pensjonariusze i pensjonariuszki mają możliwość budowania i utrzymywania dłuższych relacji. Dodatkowo, pod koniec grudnia 2020 wspólnie z Młodzieżową Radą Bielan oraz Przedszkolem nr 421 przekazane zostały do DPSu “Leśnego” kartki świąteczne wykonane przez dzieci. 

Rezultaty 

Na zakończenie projektu powstała publikacja, która zawiera narzędzia i dobre praktyki organizacji wolontariatu zdalnego w instytucji takiej, jak Dom Pomocy Społecznej. Znajdują się tam przykłady oferty wolontariatu, rozbudowane wskazówki promocji i rekrutacji oraz opis naszych doświadczeń związanych z włączeniem wolontariuszy i wolontariuszek w proces działania na rzecz DPS.

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy. 

 

 logo syrenka z napisem Zakochaj się w Warszawie oraz Projekt finansuje miasto stołeczne Warszawa