Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Włącznik

 

„Włącznik”- to pilotażowy projekt skierowany do osób pracujących z młodzieżą, w ramach którego kadry czterech instytucji (innych niż szkoły) działających na rzecz młodzieży (13-26 lat) w czterech różnych dzielnicach Warszawy wprowadzają w swojej placówce młodzieżową partycypację, wymieniają się doświadczeniami i poszerzają swoje kompetencje w pracy z młodzieżą.  

W ramach projektu powstało repozytorium – baza materiałów o różnych narzędziach partycypacji. Aby do niej przejść, należy kliknąć TUTAJ. Zachęcamy do korzystania.

Jak definiujemy osobę pracującą z młodzieżą? 

To osoba, która na co dzień towarzyszy młodym osobom. Uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów, wspiera w rozwoju, dojrzewaniu psychicznym i społecznym, oraz w zdobywaniu nowych kompetencji. Co więcej jako osoba pośrednicząca między instytucją a młodymi, dba o włączanie perspektywy młodzieży w funkcjonowanie tejże. Ten szeroki wachlarz aktywności pokazuje wyraźnie, że takie osoby muszą odznaczać się nie tylko umiejętnościami pedagogicznymi, ale też kompetencjami miękkimi wykorzystywanymi w aktywizacji młodzieży. 

Brzmi jak wyzwanie?  

Bo nim jest. Dane przywoływanie w raporcie „Warszawski pracownik młodzieżowy” (Martyna Dudziak-Kisio, 2022) pokazują, że prawie ¼ osób pracujących z młodymi jest wypalona, jednocześnie czując, że ich działania nie przynoszą efektów. 

W ramach ,,Włącznika” kadra czterech instytucji kultury działających w czterech różnych dzielnicach Warszawy będzie miały okazję do wymienienia się doświadczeniami i poszerzenia swoich kompetencji w pracy z młodzieżą.  

Aby nasze działania przyniosły pożądany efekt, razem z kadrą instytucji będzie pracowała lokalna młodzież. Dzięki temu uda nam się zdiagnozować wyzwania i znaleźć wspólne rozwiązania, satysfakcjonujące zarówno dla odbiorców jak i instytucji. 

Odpowiedni warsztat, proces wdrażający i zaplanowanie dalszych działań pomogą włączyć  otrzymane narzędzia w planowanie stałej oferty, tak aby praktyka stała się nawykiem. Na koniec projektu zorganizujemy otwarte spotkanie upowszechniające dla pracowników i pracowniczek z innych warszawskich instytucji. 

Z badania ,,Młodzi ludzie w Warszawie” (Fundacja Stocznia, 2022) wynikają dwie tendencje. Po pierwsze, młodzież najchętniej spotyka się w domu lub w centrach handlowych. Po drugie, jeśli korzysta z oferty instytucji kultury, to tych zlokalizowanych  w centrum miasta.  Wskazują one na potrzebę lepszego włączania młodzieży w kształtowanie oferty placówek, która będzie także dostępna pod względem ekonomicznym.  

Udział w projekcie ,,Włącznik” pozwoli instytucjom na namysł nad dotychczasowym funkcjonowaniu i wprowadzeniu działań pozwalających w lepszym stopniu przyciągnąć oraz aktywnie włączać młodzież w życie instytucji. 

W ramach projektu osoby uczestniczące mają okazję: 

 • Poznać w praktyce narzędzia włączania młodzieży, takie jak: teatr legislacyjny, budżet obywatelski, warsztat strategiczny czy narada obywatelska.
 • Wziąć udział w procesie edukacyjnym uwzględniającym potrzeby takie jak: rozwój kompetencji komunikacyjnych. nauki metod animacyjnych, umiejętności motywowania młodzieży do aktywności w ramach instytucji. 
 • Poznać osoby pracujące w innych instytucjach, nawiązać współpracę czy po prostu się zainspirować. 
 • Skorzystać z 20 godzin wsparcia mentorskiego we wprowadzaniu wybranego narzędzia partycypacji. 
 • Stworzyć wspólnie z młodzieżą strategię i program instytucji, a tym samym wzbogacić swój repertuar, tak że będzie włączający, atrakcyjny i dostępny dla młodych. 
 • Poznać dokument Polityki Młodzieżowej m.st. Stołecznego Warszawy w praktyce.  

Harmonogram projektu: 

 • Maj – rekrutacja instytucji (formularz zgłoszeniowy do 21.05.2023 + spotkanie wstępne z dyrekcją wybranych instytucji w tygodniu 22-26.05.2023). 
 • Czerwiec – dwa czterogodzinne warsztaty dla 3-4 osób pracujących w instytucji (O diagnozie, polityce młodzieżowej i narzędziach partycypacji).  
 • Lipiec – listopad – pilotażowe wdrażanie wybranego narzędzia partycypacji – wsparcie mentorskie –  wypracowanie strategii pracy z młodymi w instytucji. 
 • Wrzesień/październik – warsztat dotyczący efektywnej komunikacji i ewaluacji dotychczasowych działań podjętych w projekcie.
 • Listopad/grudzień – spotkanie podsumowujące i upowszechniające.

Koordynatorka projektu:
Joanna Chomko
j.chomko@poledialogu.org.pl

Projekt „Włącznik” współfinansuje m.st. Warszawa / Młoda Warszawa.