Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Pomysłowy Żoliborz

 

„Pomysłowy Żoliborz” powstał po to, by w dzielnicy mieszkanki i mieszkańcy mieli większą łatwość w realizowaniu pomysłów na rzecz swojego otoczenia i lokalnej społeczności. Projekt był realizowany w 2018 i 2019 roku jako pilotaż, który miasto stołeczne Warszawa zdecydowało się przeprowadzić w dwóch bar-dzo różniących się od siebie dzielnicach – w Wawrze i na Żoliborzu. Celem przedsięwzięcia było stworzenie i przetestowanie nowych sposobów wspierania mieszkańców w realizowaniu różnego rodzaju inicjatyw i pomysłów na rzecz swojej okolicy i społeczności, a także budowania współpracy i kontaktów mię-dzy mieszkańcami i lokalnymi. Efektem pilotażu były wypracowane sposoby wsparcia, konkretne wspierane pomysły oraz rekomendacje.

Zależało nam, by „Pomysłowy Żoliborz“ oparty był na otwartości, dialogu, współpracy i współodpowiedzialności. By wartości te przyświecały wszystkim etapom projektu. Wierzymy, że tylko autentyczne zakorzenienie w tych wartościach, pozwoli na stworzenie klimatu i wa-runków dla sprawnego funkcjonowania systemu wsparcia dla pomysłowości mieszkańców dzielnicy – tej czy każdej innej. Bez takiego fundamentu nawet najlepiej wymyślony system nie przyniesie oczekiwanego rezultatu.

Jak to robiliśmy?

 • Przeprowadziliśmy szerokie badanie socjologiczne, którego celem było zbadanie obecnie realizowanych oddolnych inicjatyw, zaangażowania mieszkańców, czynników sukcesu oraz barier, na które natrafiali mieszkańcy. Z raportem można zapoznać się tutaj.
 • Zapoznaliśmy się z polskimi i zagranicznymi przykładami dobrych praktyk wspierania oddolnej pomysłowości i aktywności mieszkańców. Z podsumowaniem można zapoznać się tutaj.
 • Opracowaliśmy założenia mechanizmu wspierania i sieciowania, opierając się na wynikach badania, cyklu warsztatów kreatywnych z ekspertami, aktywistami oraz spotkań z przedstawicielami żoliborskich organizacji pozarządowych. Jego myślą przewodnią jest bazowanie na istniejącym już potencjale: wzmacnianie mechanizmów, które już działają; wspieranie osób, które już są aktywne; ożywianie żoliborskich tradycji aktywizmu; zachęcanie i ośmielanie osób, które mają pomysły, ale jeszcze ich nie realizują. Z opisem koncepcji „Pomysłowego Żoliborza” zapoznać się można tutaj.
 • Przetestowaliśmy opracowany mechanizm w praktyce – od maja do końca 2019 roku zrealizowaliśmy pilotaż „Pomysłowego Żoliborza”, przyglądając się w trakcie jego słabym i mocnym stronom:
  • W czasie pilotażu wsparliśmy 25 ciekawych pomysłów, a trzy z nich zostały w całości zrealizowane.
  • Współpracowało z nami 7 mentorów-wolontariuszy.
  • Pod koniec działań stworzyliśmy wraz z 19 osobami Deklarację Współpracy Lokalnej, którą podpisały kolejne 54 osoby. Zapraszamy do pobrania Deklaracji Współpracy Lokalnej.
  • 16 miejsc na Żoliborzu określiło się jako Przyjazne Pomysłowości. Miejsca te ufundowały 44 kupony o łącznej wartości 720 złotych.
  • W czasie pilotażu odbyło się 67 różnych mniejszych i większych spotkań i wydarzeń, w których wzięło udział łącznie niemal 300 osób.
 • Na koniec w oparciu o wyniki ewaluacji kroczącej, wspólnie z zaproszonymi ekspertami oraz osobami zainteresowanymi z terenu Żoliborza wypracowaliśmy rekomendacje dla dzielnicy oraz dla miasta. Z rekomendacjami zapoznać się można tutaj.

www.pomyslowyzoliborz.pl
www.facebook.com/pomyslowyzoliborz/

O „Pomysłowym Żoliborzu” w mediach:

Czas Kultury, „Kultura miejskiej pomysłowości”:

http://czaskultury.pl/czytanki/kultura-miejskiej-pomyslowosci/

Gazeta Żoliborza, „Jak skutecznie działać na Żoliborzu?”:

https://gazetazoliborza.pl/2018/12/jak-skutecznie-dzialac-na-zoliborzu/

Życie WSM, „Wspólnota i pomysłowość”:

http://wsm.pl/index.php/o-nas/zycie-wsm/wydania-biezace/book/31-04-415-2019/4-wydania-biezace

Wilsoniak, „Blaski i cienie żoliborskiego aktywizmu”:

https://wilsoniak.wixsite.com/wilsoniak/blaski-cienie-aktywizmu

 

„Pomysłowy Żoliborz” jest realizowany w ramach zadaniem publicznego „Pole dla pomysłów – stworzenie oraz testowanie pilotażowego mechanizmu wspierania na Żoliborzu międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji pomysłów dla społeczności lokalnej“ zleconego Fundacji Pole Dialogu przez Urząd Dzielnicy Żoliborz od lipca 2018 do grudnia 2019 r.