Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Szkolny Budżet Obywatelski 2023/2024

 

W roku szkolnym 2023/2024 realizujemy piątą edycję projektu Szkolny Budżet Obywatelski (SBO). W tym roku zapraszamy do współpracy warszawskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Pierwszeństwo będą miały te, które nie realizowały szkolnych budżetów.

Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to proces, w którym o przeznaczeniu części szkolnego budżetu (wyznaczonej najczęściej przez dyrekcję lub radę rodziców) decyduje społeczność szkolna. Uczennice_niowie, a także rodzice, nauczycielki_e oraz inne_i pracowniczki_y szkoły, zgłaszają pomysły, tworzą projekty. Następnie same_i wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne.

Wyjątkowość szkolnego budżetu polega na tym, że łączy, integruje i uczy współpracy różne grupy szkolne: uczniowską, nauczycielską, czy pracowniczki_ków administracji. Przy okazji uczennice_niowie uczą się o świecie szkolnych finansów. Szacując koszt swoich pomysłów, zaczynają widzieć, jakie możliwości i ograniczenia wiążą się z określonymi kwotami. Ten proces jest praktycznym uzupełnieniem nauki przedsiębiorczości i WOS-u w szkole.

Cele projektu

Dzięki realizacji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego:

 • wzrośnie sprawczość uczennic_niów i poczucie ich wpływu na sprawy szkoły,
 • uczennice_niowie zostaną włączone_eni w decydowanie o sprawach szkoły i zyskają wiedzę na temat jej funkcjonowania. W dalszej perspektywie mogą stać się partnerami_kami dla kadry kierowniczej w podejmowaniu decyzji o ważnych sprawach i inwestycjach,
 • wzrośnie rola samorządów uczniowskich w szkołach,
 • społeczności szkolne dowiedzą się o działaniu warszawskiego budżetu obywatelskiego,
 • poszerzymy katalog dobrych praktyk i model SBO, skrojony do potrzeb warszawskich szkół.

Rekrutacja

 • Do 1 października 2023 zbieramy zgłoszenia do projektu przez formularz: poledialogu.typeform.com/SBOrekrutacja.
 • 2-8 października skontaktujemy się z wybranymi szkołami – z dyrekcją oraz osobą, która zostanie wyznaczona do koordynacji projektu w szkole – aby porozmawiać o motywacjach i możliwościach szkoły do realizacji projektu. Z wybranymi szkołami podpiszemy formalne porozumienia o współpracy.
 • do końca października poinformujemy o wynikach rekrutacji wszystkie szkoły, które zgłosiły się do projektu.

Jak działamy?

W każdej ze szkół powołujemy zespół roboczy, złożony z uczennic_niów, nauczycielek_i i kadry kierowniczej. Zespoły przy wsparciu naszych mentorek_ów czuwają nad procesem w szkole: opracowują regulamin budżetu, komunikują go społeczności szkolnej, weryfikują składane projekty i organizują głosowanie. Najważniejsze działania w harmonogramie projektu do pobrania:

Udział w projekcie pozwala na wykorzystanie gotowych materiałów merytorycznych, m. inn.:

 • gotowych scenariuszy spotkań roboczych i zajęć o budżecie obywatelskim,
 • schematycznego regulaminu SBO do dalszych prac grup projektowych,
 • prezentacji o projekcie i idei SBO do pokazania kadrze pedagogicznej.

Wartością projektu jest to, że każda szkoła może indywidualnie dopasować realizację SBO do swojego harmonogramu. Szkoły, które wezmą udział w projekcie, otrzymają 1000 PLN na realizację działań, pod warunkiem dołożenia minimum kolejnego tysiąca złotych z własnego budżetu (np. budżetu szkoły, rady rodziców itp.).

W szkole powołujemy osobę koordynującą, której zadaniem będzie prowadzić projekt. Osoba ta będzie zobowiązana do wspierania zespołu roboczego i koordynacji działań wokół SBO. Rekomendujemy, aby była to osoba zaangażowana we współpracę z samorządem uczniowskim lub innymi grupami uczniowskimi.

W październiku zorganizujemy dla osób koordynujących warsztat szkoleniowy, na którym przekażemy praktyczne informacje, w jaki sposób przeprowadzić proces. 

Koordynator_ka szkolna będzie blisko współpracować z mentorem_ką z naszej Fundacji, czyli osobą, której zadaniem będzie wspieranie całego procesu.

W każdej szkole przeprowadzony zostanie warsztat otwierający z przedstawicielami władz szkoły, nauczycieli_ek, rodziców i uczniów_ennic, podczas którego szkoły wypracują swoje podejście i harmonogram szkolnego budżetu. Przy merytorycznym wsparciu osób mentorskich zainicjowany zostanie partycypacyjny proces wdrożenia i przeprowadzenia szkolnego budżetu obywatelskiego.

Rezultaty

Realizacja zwycięskich projektów wybranych przez społeczności szkolne. Realizacja własnych projektów i pomysłów w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego może mieć przełożenie na wzrost zaufania młodzieży zarówno do szkoły jako instytucji, jak i do dorosłych, którzy nią zarządzają. Na koniec projektu zaprosimy przedstawicieli_ki wszystkich szkół na wspólne świętowanie dobrych praktyk. Z doświadczeń zebranych przez szkoły wyciągniemy wnioski, które posłużą do poszerzenia katalogu dobrych praktyk i modelu SBO, skrojonego do potrzeb warszawskich szkół.

Koordynatorka projektu:
Joanna Chomko
j.chomko@poledialogu.org.pl

Projekt Szkolny Budżet Obywatelski w Warszawie jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach miejskiego konkursu Młodzi kompetentni Warszawiacy w swoim mieście 2023-2024.