Wspieramy dialog, włączamy ludzi.


Dialog


Tworzymy pole do prawdziwego dialogu, w którym spotykają się różne punkty widzenia. Projektujemy i prowadzimy konsultacje społeczne i inne procesy partycypacyjne, warsztaty, facylitacje, gry dyskusyjne, spotkania i debaty. Docieramy do wspólnie wyznaczonego celu.

Badania społeczne


Projektujemy i prowadzimy ewaluacje, diagnozy potrzeb, audyty partycypacji i inne badania społeczne. Dzięki nim gromadzimy wiedzę, która wyjaśnia zależności i odpowiada na nurtujące pytania.


Edukacja


Przekazujemy wiedzę i umiejętności, które przydają się w działaniu. Szkolimy grupowo i indywidualnie. Uczymy przez doświadczenie.

Nasze działania

Polska wieś: diagnoza i prognoza

Dużo wiemy o aktywności obywatelskiej w mieście. Co ze wsią? Dzieje się tam nie mniej niż w metropoliach. Jednak  trudniej przebija się to do powszechnej świadomości. Uzupełnieniu tej luki służy badanie „Polska wieś: diagnoza i prognoza. Aktywność gospodarcza, polityczna i społeczno-kulturowa”, które Pole Dialogu realizuje dla Fundacji Wspomagania Wsi.

Więcej

Ewaluacja Programu „Równać Szanse”

Fundacja Pole Dialogu prowadzi kompleksowe badania ewaluacyjne „Równać Szanse”, największego programu edukacyjno-rozwojowego skierowanego do młodzieży z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców.

Więcej

Pomysłowość miejska

„Pomysłowość miejska. Studium trajektorii realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców Warszawy” to projekt badawczy zrealizowany przez nas na zlecenie m.st. Warszawy. Jego celem było zdobycie pogłębionej wiedzy na temat realizacji oddolnych pomysłów mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

Więcej

Miasto w dialogu z 3 sektorem

Fundacja Pole Dialogu we współpracy z Fundacją Stocznia prowadziła cykl warsztatów i debat na temat zmiany struktury dialogu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.  Przedsięwzięcie było realizowane na zlecenie m.st. Warszawy.

Więcej

Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach na Targówku

W projekcie uczestniczyli uczniowie i uczennice oraz nauczyciele ze wszystkich publicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z warszawskiego Targówka. Łącznie ponad 2100 osób. Przybliżaliśmy im wiedzę i zachęcaliśmy do zaangażowania w proces budżetu partycypacyjnego. W oparciu o zebrane doświadczenia opracowaliśmy i upowszechniamy model szkolnej edukacji obywatelskiej.

Więcej

Aktualności

19 września 2017

Fundacja Pole Dialogu poszukuje koordynatora/koordynatorki projektu „Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach”. Poszukujemy osoby, która lubi i sprawdza się w zarządzaniu projektami i chciałaby dołączyć do zespołu fundacji w charakterze koordynatora/koordynatorki projektu.

14 lipca 2017

W związku z urlopami, w dniach 17-30 lipca biuro Fundacji Pole Dialogu będzie zamknięte. Zapraszamy do kontaktu po naszym powrocie!

20 czerwca 2017

26 czerwca rozpoczynają się konsultacje rocznego Programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku. W projekcie Programu uwzględniono wnioski z projektu Miasto w dialogu z 3 sektorem, który Pole Dialogu prowadziło we współpracy z Fundacją Stocznia na zlecenie m.st. Warszawy.

30 kwietnia 2017

Można już przeczytać raport z rekomendacjami dotyczącymi warszawskiej struktury dialogu, który został opracowany w wyniku projektu Miasto w dialogu z trzecim sektorem!

6 kwietnia 2017

Poszukujemy osoby, która sprawdza się w zarządzaniu finansami i pozyskiwaniu środków na działalność organizacji, lubi ten rodzaj pracy i wyzwania z nim związane i chciałaby dołączyć do zespołu fundacji w charakterze koordynatora/koordynatorki ds. finansowych.

14 marca 2017

Poznaj wyniki gry dyskusyjnej Miasto w dialogu, która odbyła się 13 marca w Marzycielach i Rzemieślnikach.

2 marca 2017

Oświadczenie Zarządu Fundacji Pole Dialogu  w sprawie nieprecyzyjnych informacji dotyczących inicjatywy „Motyka i Słońce”, które znalazły się w raporcie „Pomysłowość miejska. Studium trajektorii oddolnych inicjatyw mieszkańców Warszawy”.