Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Oferta

Fundacja Pole Dialogu powstała w 2011 roku, aby wspierać udział obywateli i obywatelek w życiu publicznym oraz tworzyć narzędzia ułatwiające prowadzenie dialogu. Napęd do działania dają nam ważne społecznie cele oraz radość wynikająca ze wspólnej pracy. Działamy na trzech polach: wspieramy dialog, prowadzimy badania społeczne i edukujemy. Niezależnie od tematu zawsze uważnie wsłuchujemy się w potrzeby. Zobacz, co możemy razem zrobić.

Dialog

Tworzymy pole do prawdziwego dialogu, w którym spotykają się różne punkty widzenia. Projektujemy i prowadzimy konsultacje społeczne i inne procesy partycypacyjne, warsztaty, facylitacje, gry dyskusyjne, spotkania i debaty. Animujemy współpracę i docieramy do wspólnie wyznaczonego celu.

Zobacz:

Badania społeczne

Projektujemy i prowadzimy ewaluacje, diagnozy potrzeb, audyty partycypacji i inne badania społeczne. Dzięki nim gromadzimy wiedzę, która wyjaśnia zależności i odpowiada na nurtujące pytania

Zobacz:

Edukacja

Przekazujemy wiedzę i umiejętności, które przydają się w działaniu. Szkolimy grupowo i indywidualnie. Uczymy przez doświadczenie. Pomagamy wprowadzać do szkół i domów kultury instytucjonalny budżet partycypacyjny – zarówno przez budowanie od podstaw szkolnych budżetów partycypacyjnych, jak i edukację o miejskich budżetach obywatelskich.

Zobacz:

Rekomendacje

Fundacja Pole Dialogu jest wiodącym partnerem merytorycznym Urzędu Dzielnicy Targówek w działaniach na rzecz rozwoju partycypacji społecznej i dialogu społecznego.  Praca z koleżankami z Fundacji Pole Dialogu to przyjemność nauki, wymiany doświadczeń i satysfakcja ze wspólnie osiągniętego celu.
Sylwia Weilandt, Kierownik referatu, Urząd m.st. Warszawy, Dzielnica Targówek

Uczestnicy naszych projektów nabrali odwagi do tego, by odpowiadać na potrzeby, które do tej pory wydawały się odległe od tego, co może zaproponować biblioteka. Odkąd współpracujemy z Fundacją Pole Dialogu dla naszych bibliotekarek i bibliotekarzy jest oczywiste, że każde działanie zaczyna się od diagnozy.
Jacek Królikowski, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Bardzo dobra, komunikatywna współpraca na każdym etapie przeprowadzania badania. Profesjonalne podejście i zaangażowanie badaczek oraz ciekawe i skuteczne wykorzystanie metod i narzędzi partycypacyjnych.
Monika Frątczak, Kaliska Inicjatywa Miejska

Warsztaty były bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone, a ukraińscy trenerzy, którzy wzięli w nich udział podkreślali, jak bardzo pomogły im one w dalszej pracy w społecznościach lokalnych, które wspierali w przeprowadzeniu własnych diagnoz. My również widzieliśmy bardzo duży wpływ warsztatów w rezultatach pracy uczestników.
Martyna Bogaczyk, Natalia Kertyczak, Fundacja Edukacja dla Demokracji