Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Szkoła w sąsiedztwie

 

Projekt jest skierowany przede wszystkim do uczniów_ennic klas 5-7 warszawskich szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie i wzmacnianie relacji szkół z najbliższym otoczeniem. Czwartą edycję poświęcamy technice podcasterskiej – czyli nagrywania opowieści, audycji nawiązujących do lokalności szkoły. 

Podobnie do poprzednich odsłon SWS, młodzież przy wsparciu mentorskim i nauczycielskim będzie poznawać okolicę swojej szkoły. Następnie z dodatkowym wsparciem ekspertki zajmującej się na co dzień pracą z głosem i podcastami wypracuje i zrealizuje swoje nagrania. 

Korzyści dla szkoły 

 • Rozwój postaw obywatelskich: uczestnicy_czki wzmocnią wrażliwość na potrzeby środowiska lokalnego w działaniu. 
 • Nowa wiedza dla uczniów_ennic: możliwość poznania metody diagnozy lokalnej oraz tajników podcasterskich. 
 • Wzmocnienie sprawczości młodych Warszawianek_ków w działaniach na rzecz więzi sąsiedzkich, w szczególności relacji między ich szkołą a jej społecznym otoczeniem. 
 • Możliwość nawiązania lub wzmocnienia współpracy z lokalnymi instytucjami kultury, przedsiębiorstwami, aktywistami_kami, które podzielą się swoją historią z uczniami_ennicami i staną się częścią podcastu. 
 • Doświadczenie projektowania i realizowania projektu sąsiedzkiego według własnego pomysłu: podniesienie kompetencji współpracowania w grupie. 
 • Możliwość urozmaicenia i rozwoju działań szkolnego wolontariatu, a także poszerzenie umiejętności i form pracy z młodzieżą jego w ramach. 

Formy wsparcia skierowane do szkół

 • warsztat z diagnozy lokalnej szkoły z perspektywy budowania lokalnych partnerstw i relacji z sąsiedztwem, 
 • warsztat na temat techniki podcastów, urozmaicenie programu edukacyjnego o nową formę, opieka merytoryczna przy produkcji podcastu (3h), 
 • opieka mentorska dla każdej szkoły przez cały czas trwania projektu (24h), 
 • zapewnienie materiałów promocyjnych i warsztatowych, 
 • wsparcie merytoryczne oraz finansowe szkół w realizacji podcastów i organizacji finału projektu. 

Harmonogram

Etap 1: do 10 listopada 2023

Rekrutacja szkół. Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz https://poledialogu.typeform.com/to/X7HfRW4T.

Etap 2: listopad 2023 

 • Spotkanie otwarcia dla mentorów_ek i nauczycieli_ek uczestniczących w projekcie, wraz z przedstawicielkami Fundacji oraz ekspertką ds. Podcastów. 
 • Warsztat otwierający dla klas, prowadzony przez mentora_kę ,w trakcie którego przedstawiona zostanie idea projektu i metody jego realizacji. 

Etap 3: grudzień 2023 – luty 2024 

 • Warsztat z techniki podcastu z Moniką Adamską dla każdej ze szkół w projekcie. 
 • Diagnoza lokalna z mentorem_ką, w tym mapowanie okolicy szkoły, identyfikowanie aktorów społecznych, diagnozowanie potrzeb i zasobów społeczności. 
 • Produkcja podcastu we współpracy z ekspertką ds. podcastów w celu wsparcia merytorycznego. 
 • Przygotowanie i organizacja wydarzenia podsumowującego projekt lokalnie w sąsiedztwie szkoły. 
 • Spotkanie podsumowujące projekt w gronie uczestników_czek, koordynatorek Fundacji, mentorów_ek, nauczycieli_ek, podczas którego analizowane są efekty działań i dzielone są dobre praktyki. 

Regulamin projektu

Koordynatorka projektu:
Aleksandra Wasążnik
a.wasaznik@poledialogu.org.pl 
609 264 161 

Program Szkoła w Sąsiedztwie jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach miejskiego konkursu Młodzi kompetentni warszawiacy w swoim mieście 2023-2024.