Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

„Szkoła w Sąsiedztwie. Edycja 2023/24. Podcasty” – publikacja podsumowująca

Aleksandra Wasążnik

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2024

Projekt  Szkoła w Sąsiedztwie – „SWS” jest okazją do rozwoju pracy w grupie i wyjścia poza szkolne mury. Model ,,SWS” i proponowane narzędzia uczą zaangażowania obywatelskiego i aktywności na rzecz wspólnoty lokalnej, a także wspierają rozwój nowych pasji. Dla grona pedagogicznego są szansą na wprowadzenie innowacji podczas realizacji podstawy programowej.   

Przedstawiamy broszurę zbierającą narzędzia, efekty i refleksje po czwartej edycji projektu, w której wiodącym narzędziem był podcast. Dołączamy scenariusze warsztatów na temat lokalności i diagnozy lokalnej oraz przewodnik o nagrywaniu podcastów, które można zrealizować podczas pracy z klasą. Celem tej publikacji jest pokazanie, jak duży potencjał ma przeprowadzenie diagnozy lokalnej i wykorzystanie podcastu jako narzędzia w realizowaniu podstawy programowej w szkołach podstawowych. Mamy nadzieję, że publikacja będzie stanowiła inspirację do działań w szkołach i poznawania okolicy!   

Link do podcastów na Spotify:   

podcasters.spotify.com/pod/show/swsedycjapodcasterska 

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY). 

Program Szkoła w Sąsiedztwie jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach miejskiego konkursu Młodzi kompetentni warszawiacy w swoim mieście 2023-2024