Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Publikacje

Gra w zmianę – dyskusyjna gra karciana o organizacjach społecznych. Druga edycja!

Opracowanie gry: Pogotowie Facylitacyjne
(Agata Urbanik, Marianna Wybieralska)
Koordynacja: Magdalena Golan, Agnieszka Pędzich (Fundacja Pole Dialogu), Anna Wuls (Fundacja CEO).

Szkolny budżet partycypacyjny – wskazówki dla początkujących

Adam Chabiera, Weronika Chodacz,

Maria Jagaciak, Katarzyna Pliszczyńska,

Mateusz Wojcieszak

Fundacja Pole Dialogu,

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Warszawa 2019

Polityczny cynizm Polaków. Raport z badań socjologicznych.

Autorzy: Przemysław Sadura,

Sławomir Sierakowski

Fundacja Pole Dialogu,

Instytut Studiów Zaawansowanych

Warszawa 2019

Wiele osiedli, wiele obiegów, wiele pomysłów. Raport z badania wawerskiej pomysłowości.

Zespół badawczy: Agnieszka Szypulska, Agata Chojnowska, Sławomir Grabias, Jarema Piekutowski, Monika Probosz, Mateusz Wojcieszak
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2018

Pomysłowość miejska. Dobre praktyki z Polski i zagranicy.

Zespół projektowy: Marta Ostrowska, Agnieszka Szypulska, Magdalena Golan, Mateusz Wojcieszak
Zespół badawczy: Ewelina Bartosik, Paulina Kowalczyk, Jarema Piekutowski, Monika Probosz, Julia Żardecka
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2018

Pomysłowość Żoliborska. Raport z badania.

Zespół projektowy: Marta Ostrowska, Agnieszka Szypulska, Magdalena Golan, Mateusz Wojcieszak
Zespół badawczy: Ewelina Bartosik, Paulina Kowalczyk, Jarema Piekutowski, Monika Probosz, Julia Żardecka
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2018

Gra w zmianę – dyskusyjna gra karciana o tym, co robią organizacje społeczne i jak zmieniają rzeczywistość.

Opracowanie gry: Pogotowie Facylitacyjne
(Agata Urbanik, Marianna Wybieralska)
Redakcja: Barbara Klicka.
Koordynacja: Magdalena Golan (Fundacja Pole Dialogu) i Urszula Borkowska (Fundacja CEO).

Działania angażujące mieszkańców w proces tworzenia koncepcji zagospodarowania parku Michałowskiego i otoczenia Młyna Michla. Raport.

Marta Ostrowska, Agata Urbanik, Beata Rothimel, Michał Skrobot

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2018

Działania angażujące mieszkańców w proces tworzenia koncepcji zagospodarowania skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną. Raport

Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Marta Ostrowska, Magdalena Golan, Beata Rothimel, Michał Skrobot

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2018

pdf z raportem z konsultacji spolecznych skweru przy ul. Kamiennej i Letniej

Raport podsumowujący debaty obywatelskie “Polska przyjazna pszczołom”

Agata Urbanik

Fundacja Pole Dialogu dla Greenpeace Polska

Warszawa 2017

pdf z raportem Debaty obywatelskie Polska przyjazna pszczołom

Polska wieś 2017: Diagnoza i prognoza. Raport z badania – pełna wersja

Przemysław Sadura, Katarzyna Murawska, Zofia Włodarczyk
Fundacja Wspomagania Wsi
Warszawa 2017

PDF do ściągnięcia pełnej wersji raportu "Wieś w Polsce 2017. Diagnoza i prognoza"

Polska wieś 2017: diagnoza i prognoza. Raport z badania

Przemysław Sadura
Katarzyna Murawska, Zofia Włodarczyk (współpraca)
Fundacja Wspomagania Wsi
Warszawa 2017

PDF ze skróconą wersją raportu "Wieś w Polsce 2017. Diagnoza i prognoza"

Miasto w dialogu z trzecim sektorem. Rekomendacje

Agata Urbanik
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2017

Plik pdf z raportem z rekomendacjami podsumowujący pojekt "Miasto w dialogu z 3 sektorem"

Pomysłowość miejska. Studium trajektorii realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców Warszawy. Raport z badań

Aleksandra Gołdys, Jarema Piekutowski, Marta Szaranowicz-Kusz
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2017
Wydanie drugie poprawione

Odnośnik do ściągnięcia pliku pdf z raportem "Pomysłowość miejska. Studium trajektorii realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców Warszawy"

Młodzież i budżet partycypacyjny. Otwieranie drzwi do demokracji

Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, dr Marta Szaranowicz-Kusz, Martyna Studzińska
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2016

Odnośnik do ściągnięcia pliku pdf z publikacją "Młodzież i budżet partycypacyjny. Otwieranie drzwi do demokracji"

Z klasą o kulturze. Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i obywatelskiej

Katarzyna Murawska, Dorota Olko, Przemysław Sadura
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2016

Plik pdf z publikacją "Z klasą o kulturze. Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i obywatelskiej"  Plik epub z publikacją "Z klasą o kulturze. Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i obywatelskiej"  Plik mobi z publikacją "Z klasą o kulturze. Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i obywatelskiej"      Rekomendacje: Plik pdf z publikacją "Z klasą o kulturze. Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i obywatelskiej. Rekomendacje dla instytucji kultury"

Budżet partycypacyjny w Polsce

Marta Szaranowicz-Kusz
Infos Zagadnienia społeczno-gospodarcze
Nr 1(205)
Biuro Analiz Sejmowych

PDF do pobrania z tekstem "Budżet partycypacyjny w Polsce"

Włącz się Kociewie. Narada obywatelska krok po kroku

opracowanie Agata Golec, Aleksandra Stępniak, Martyna Studzińska, Agata Urbanik
Instytut na rzecz Ekorozwoju
Warszawa 2015

Link do ściągnięcia pliku pdf z publikacją "Włącz się Kociewie. Narada obywatelska krok po kroku"

Edukacja obywatelska w działaniu

red. Anna Kordasiewicz i Przemysław Sadura
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Warszawa 2013

Pdf do pobrania z książką "Edukacja obywatelska w działaniu"

Pole do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą

Katarzyna Murawska
red. merytoryczna Marta Ostrowska, Marta Szaranowicz-Kusz
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2014

PDF do pobrania z publikacją "Pole do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą"  Link do pliku epub z publikacją "Pole do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą"   Link do mobi epub z publikacją "Pole do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą"

Budżet partycypacyjny. Jak mieszkańcy mogą współdecydować o budżecie miasta?

Marta Szaranowicz-Kusz
Federacja MAZOWIA
Warszawa 2014

PDF do pobrania z tekstem "Budżet partycypacyjny. Jak mieszkańcy mogą współdecydować o budżecie miasta?"

Młodzi i ich czas wolny. Podsumowanie badań licealistów z Targówka

Katarzyna Murawska, Jakub Rozenbaum, Zofia Włodarczyk
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2014

PDF do pobrania z publikacją "Młodzi i ich czas wolny. Podsumowanie badań licealistów z Targówka" Link do pobrania pliku epub z publikacją "Młodzi i ich czas wolny. Podsumowanie badań licealistów z Targówka"  Link do pobrania pliku mobi z publikacją "Młodzi i ich czas wolny. Podsumowanie badań licealistów z Targówka"

Narada obywatelska w praktyce

Andrzej Kassenberg, Marta Ostrowska
Instytut na rzecz Ekorozwoju
Warszawa 2013

PDF do pobrania z publikacją "Narada obywatelska w praktyce"

Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne

Aleksandra Daszkowska-Kamińska, Aleksandra Gołdys, Maria Makowska, Agata Urbanik
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Warszawa 2013

PDF do pobrania z publikacją "Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne"

Jak młodzi programowali dom kultury? Ewaluacja projektu partycypacyjnego w praktyce

Marta Olejnik
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2012

Odnośnik do ściągnięcia pliku pdf z publikacją "Jak młodzi programowali dom kultury? Ewaluacja projektu partycypacyjnego w praktyce""  Llink pobrania pliku epub z publikacją "Jak młodzi programowali dom kultury? Ewaluacja projektu partycypacyjnego w praktyce"  Llink pobrania pliku mobi z publikacją "Jak młodzi programowali dom kultury? Ewaluacja projektu partycypacyjnego w praktyce"

Konsultacje społeczne na poziomie wojewódzkim. Omówienie przypadków dobrych praktyk i rekomendacje

Przemysław Sadura
Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA
Warszawa 2012

PDF do pobrania z publikacją "Konsultacje społeczne na poziomie wojewódzkim. Omówienie przypadków dobrych praktyk i rekomendacje"

Konsultacje w społeczności lokalnej: planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji metodą warsztatową

Monika Probosz, Przemysław Sadura
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2011

PDF do pobrania z publikacją "Konsultacje w społeczności lokalnej: planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji metodą warsztatową"

Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej

Agata Urbanik
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2011

PDF do pobrania z publikacją "Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej"

Konsultacje społeczne w pomocy społecznej. Partycypacyjne tworzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Marta Olejnik, Marta Szaranowicz-Kusz
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Toruń 2011

PDF do pobrania z tekstem "Konsultacje społeczne w pomocy społecznej. Partycypacyjne tworzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych"