Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Szkoła w Sąsiedztwie 2.0. Podsumowanie działań sąsiedzkich

Natalia Skoczylas, Zespół mentorów i mentorek projektu Szkoła w Sąsiedztwie 2.0

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2021

Niniejsza broszura stanowi podsumowanie projektu „Szkoła w Sąsiedztwie 2.0”, prowadzonego przez Fundację Pole Dialogu, od października 2020 r. do kwietnia 2021 r., we współpracy z zespołem mentorskim.

Znajdziecie w niej przegląd działań sąsiedzkich, zrealizowanych w lokalnych partnerstwach przez grupy uczniów i uczennic z siedmiu warszawskich szkół podstawowych. W trakcie trwania projektu młodzież uczyła się w systemie zdalnym, więc niniejsza publikacja może stanowić inspirujące zestawienie aktywności online, które szkoła może wcielać w życie, otwierając się na swoje otoczenie i sąsiedztwo, w czasie gdy kontakt fizyczny z różnych względów nie jest możliwy. Przy każdym działaniu uwzględniono ścieżkę kontynuacji współpracy w momencie ustania obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Projekt był współfinansowany ze środków m. st. Warszawy.