Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Rzeszowski Panel Klimatyczny

 

Na zlecenie Urzędu Miasta Rzeszów wraz z Fundacją Stocznia organizujemy Rzeszowski Panel Klimatyczny (RPK). Jego celem jest wypracowanie rekomendacji w obszarze osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Rzeszów do 2030 roku.

Panel obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej (czyli dyskusyjnej). Jak ten proces wygląda w praktyce? W Rzeszowie losowo wyłoniona grupa 60-osób reprezentująca ogólną populację miasta wypracuje rekomendacje biorąc pod uwagę dobro wspólne.

Do zadań naszej Fundacji należeć będą między innymi

  • bezpośrednia współpraca z miastem (w tym przygotowanie umowy, praca nad regulaminem, konsultowanie harmonogramu wykonawczego z Urzędem),
  • działania przygotowawcze (w tym logistyka dotycząca współpracy z drukarnią, wysyłki pocztowej 10 000 zaproszeń do mieszkanek_ńców Rzeszowa, zaproszenie tłumaczy_ek PJM),
  • opracowanie scenariusza panelu (w tym research ekspertek_ów i koordynacja współpracy z nimi, wybór prezentacji i instrukcje dla ekspertek_ów, brief i zlecenie stworzenia 1. części podręcznika dla panelistek_ów),
  • współmoderacja spotkań panelowych,
  • wsparcie działań komunikacyjne przez cały okres trwania panelu (w tym koordynacja dotycząca stworzenia identyfikacji graficznej wydarzenia, stworzenie formularzy online do zgłaszania się stron i obserwatorek_ów, przygotowanie formularza konsultacyjnego dla mieszkanek_ńców),
  • współpraca nad zestawieniem dokumentów i budżetu wykonawczego oraz sprawozdaniem końcowym.

Harmonogram panelu

  • Sierpień-wrzesień: działania przygotowawcze.
  • Wrzesień-październik: dwustopniowe losowanie, którego celem jest wyłonienie grupy 60-ciu osób (uczestników_czek panelu).
  • Październik-listopad: 5 spotkań edukacyjno-dyskusyjnych, w trakcie których  eksperci_tki z dziedzin związanych z tematem panelu opowiedzą o istniejących już rozwiązaniach i przedstawią swoje rekomendacje. Wystąpią również przedstawiciele_ki organizacji bądź grup nieformalnych zainteresowanych tematem panelu. Zaplanowany jest czas na dyskusje w mniejszych grupach i zadawanie pytań dotyczących przedstawianych prezentacji. Następnie paneliści_tki w moderowanych grupach będą debatować nad rekomendacjami dla miasta i wybiorą najlepsze z nich w drodze głosowania.
  • Grudzień: publiczna prezentacja rekomendacji.

Efekty Rzeszowskiego Panelu Klimatycznego

Podczas Panelu  powstaną rekomendacje, które zostaną poddane głosowaniu panelistów_ek. Te z nich, które uzyskają minimum 80-proc. poparcie i leżą w kompetencjach samorządu, Prezydent uzna za wiążące i będą one sukcesywnie wdrażane. 

Rzeszowski Panel Klimatyczny jest finansowany z budżetu Miasta Rzeszowa.

fot. Luk Luk / Pixabay