Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Rekrutacje do projektu Włącz Szkołę!

 

 

Rekrutacja szkół do projektu Włącz szkołę!

Szkoło, jeśli chcesz, by uczennice i uczniowie dowiedzieli się, czym jest sektor pozarządowy i w jaki sposób mogą zaangażować się społecznie – zgłoś się do programu ,,Włącz szkołę!”.

 

 

Ruszają zapisy do grupy eksperckiej

[Zapisy już zakończone]
Startuje rekrutacja do Grupy Eksperckiej projektu Włącz Szkołę. Do grupy zapraszamy nauczycieli i nauczycielki, dyrektorów i dyrektorki, uczniów i uczennice oraz pracowników i pracowniczki organizacji pozarządowych.

 

 

Szkoło, weź udział w badaniu!

[Zapisy już zakończone]
Prowadzimy wywiady dotyczące tego, jak wygląda współpraca szkół z NGO. Badanie składa się dwóch części: pogłębionego wywiadu z osobą reprezentującą dyrekcję oraz jednego grupowego wywiadu z osobami uczącymi w szkole.

 

 

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.