Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Rekrutacja szkół do projektu Włącz szkołę!

Zapraszamy szkoły do projektu „Włącz szkołę!”

W ramach projektu uczennice i uczniowie będą mieli okazję dowiedzieć się, czym jest sektor pozarządowy i w jaki sposób mogą zaangażować się społecznie oraz rozwiną kompetencje społeczne w zakresie dialogu, dyskusji i argumentacji.

Nauczycielki i nauczyciele otrzymują atrakcyjne narzędzia edukacyjne w postaci karcianej gry dyskusyjnej oraz innych form wsparcia: scenariuszy lekcji, filmów i webinariów.

Więcej o projekcie oraz link do formularza rejestracyjnego – tutaj.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.