Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Szkoło, weź udział w badaniu!

[Zapisy już zakończone]

Prowadzimy wywiady dotyczące tego, jak wygląda współpraca szkół z NGO. Badanie składa się dwóch części: pogłębionego wywiadu z osobą reprezentującą dyrekcję oraz jednego grupowego wywiadu z osobami uczącymi w szkole.

W czasie wywiadu porozmawiamy o współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi, jakie mogą być jej dobre strony oraz o wyzwania. Zapytamy między innymi o to:

👉 Czy współpracowaliście już z jakąś organizacją, instytucją lub grupą nieformalną?

👉 Jak ta współpraca przebiegała?

👉 Co było w niej wartościowego?

👉 A co było dla Was wyzwaniem?

👉 Czy chcecie kontynuować współpracę z organizacjami społecznymi?

Zapraszamy do kontaktu pod mailem p.zalewski@poledialogu.org.pl.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.