Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Jak projektować działania, aby przybliżały nas do założonych celów?


16 grudnia 2022   DziałaMy! Wawer

Przed nami IV z cyklu IV spotkań online o współpracy NGO i szkół, których osią jest Kodeks Dobrej Współpracy.

Osoby eksperckie, Agnieszka Gwiazdowicz i Michał Romanowski, podzielą się swoim doświadczeniem współpracy na linii organizacji pozarządowych i szkół. Tworzenia przestrzeni, w której osoby nauczycielskie i uczniowskie czują się sprawczo. Opowiedzą o wspólnocie działań, świętowaniu i tym, co po zakończeniu projektu.

Spotkanie odbędzie się 20 grudnia, w godzinach 11:00 – 13:00 na platformie ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/87548281282?pwd=cHN4eUc2dzhTTFJTMFZVU2Q0SXFmZz09.

Serdecznie Was zapraszamy!

Agnieszka Gwiazdowicz – edukatorka i trenerka edukacji międzykulturowej. Na co dzień pracuje w Fundacji Szkoła z Klasą, gdzie koordynuje programy w ramach Erasmusa + i odpowiada za komunikację zewnętrzną organizacji. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej i Historii Sztuki na UW.

Michał Romanowski – nauczyciel, tutor, trener dramy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; działacz organizacji młodzieżowych, trener pracy grupowej i praktyk partycypacyjnych ukierunkowanych na zwiększanie udziału młodzieży w życiu społecznym. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi planuje i realizuje młodzieżowe inicjatywy tożsamościowe i obywatelskie. W pracy z młodzieżą najbardziej ceni ideę uczenia się przez działanie. Współautor Kodeks Dobrej Współpracy.

Włącz szkołę! – projekt realizowany przez Fundację Pole Dialogu w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) i Norsensus Mediaforum z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Fundusze Norweskie i EOG.

CYKL 4 WEBINARÓW organizowanych jest przez Fundację Pole Dialogu i Organizacje Społeczne.To działa.