Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Kodeks Dobrej Współpracy szkół i organizacji społecznych

Warszawa 2022

Przekazujemy w Wasze ręce Kodeks Dobrej Współpracy szkół i organizacji społecznych. Chcemy, żeby był pomocą w drodze do budowania i wzmacniania tej współpracy z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych w nią osób. Dlatego postawiliśmy na kompas — proste narzędzie do nawigacji, pomocne w ustalaniu trasy do celu i wybieraniu właściwych ścieżek.

Kodeks to efekt wspólnej pracy zespołu projektowego i grupy eksperckiej: przedstawicielek i przedstawicieli dyrekcji szkół, kadry pedagogicznej, uczniów i uczennic, rodziców oraz organizacji społecznych pracujących ze szkołami.

Materiał dostępny jest na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0).

Publikacja powstała w ramach projektu Włącz szkołę! realizowanego przez Fundację Pole Dialogu w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Norsensus Mediaforum z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.