Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach

 
Okres realizacji

wrzesień 2017 - czerwiec 2018

Zespół

Mateusz Wojcieszak (koordynator), Marta Ostrowska, Monika Probosz, Anna Czyżewska, Justyna Dubanik, Dorota Zielińska, Katarzyna Świątek

Dziennik projektu

10 lutego 2018

Nasze działania w szkołach przynoszą namacalne efekty! Po cyklu zajęć w szkołach na Targówku i we Włochach uczniowie i uczennice złożyli do tej pory 8 projektów do tegorocznego budżetu partycypacyjnego. Wciąż spływają do nas informacje ze szkół o kolejnych złożonych wnioskach. Kto wie, może przekroczymy magiczną liczbę „10”?

15 listopada 2017

W ramach projektu „Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach” zakończyliśmy już prawie wszystkie szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek chcących poszerzać swoją wiedzę na temat warszawskiego budżetu partycypacyjnego. Zaczynamy spotkania z uczniami i uczennicami w szkołach realizujących projekt!

Celem projektu „Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach”  jest oswojenie młodych osób uczących się w dwóch warszawskich dzielnicach – na Targówku i we Włochach, ze stołecznym budżetem partycypacyjnym.

To rozwinięcie naszego pilotażowego projektu realizowanego w roku szkolnym 2015 w partnerstwie z Urzędem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Działania w szkołach przyniosły wtedy realny efekt  – liczby mówią same za siebie – w I i II edycji budżetu partycypacyjnego młodzież nie zgłosiła ani jednego projektu, a w IV edycji tylko jeden. Za to w III edycji młodzież wpierana przez Fundację Pole Dialogu złożyła do budżetu partycypacyjnego aż 25 projektów, z czego 12 przeszło pozytywnie weryfikację i trafiło do głosowania, a 6 wygrało.

Jak widać, systematyczne działania w szkołach są niezbędne, aby osiągnąć wyższy udział młodych w budżecie partycypacyjnym, wzmocnić ich zaangażowanie w to, co dzieje się w ich dzielnicy i w końcu zachęcić do świadomego korzystania z administracji samorządowej. Dlatego tym razem naszym wsparciem obejmiemy łącznie 6 szkół z obszaru dzielnic Targówek oraz Włochy.

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy i realizowany w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020″. „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” to spójny i długofalowy program zakładający podniesienie jakości życia młodzieży w mieście oraz rozwój partycypacji i aktywności młodych warszawiaków.

Jakie są nasze cele?

•    Chcemy zwiększyć zaangażowanie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Warszawy (dzielnice Targówek i Włochy) w dzielnicowe budżety partycypacyjne zarówno na etapie zgłaszania wniosków, jak i udziału w głosowaniu.

•    Dzięki zajęciom edukacyjnych przeprowadzonym przez nasze edukatorki podniesie się wiedza uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Warszawy (dzielnice Targówek i Włochy) na temat budżetu partycypacyjnego, konstruowania budżetów dzielnicowych oraz funkcjonowania urzędów dzielnic.

Co robimy?

Współpracujemy z urzędnikami

Przy realizacji projektu wchodzimy w ścisłą współpracę z urzędnikami i urzędniczkami Urzędu Dzielnicy Targówek, Dzielnicy Włochy oraz Centrum Komunikacji Społecznej. Równolegle konsultujemy się z Biurem Edukacji m.st. Warszawy i Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.  Urzędnicy uczestniczą w wyborze szkół realizujących projekt, w procesie tworzenia i dystrybucji materiałów o bp, jak również będą aktywnie wspierać działania młodych podczas debat dzielnicowych.

Współdziałamy ze szkołami

W październiku i listopadzie spotykamy się z dyrektorami 6 szkół uczestniczących w projekcie, aby wytłumaczyć idee, cele oraz etapy realizacji projektu.  Projekt przedstawiamy również podczas rad pedagogicznych w szkołach. Chcemy, aby wszyscy nauczyciele w szkole wiedzieli na czym polega projekt, jaki jest jego harmonogram oraz dowiedzieli się jak oni sami mogą przyczynić się do sukcesu szkoły w projekcie.

Szkolimy nauczycieli

Budżet partycypacyjny może być nowością nie tylko dla uczniów. Dla chętnych nauczycieli zorganizujemy dodatkowe warsztaty – po jednym w każdej szkole – na których dowiedzą się jakie są zasady tegorocznego bp, jak sporządzić wniosek do bp, ale również w jaki sposób o bp uczyć swoich uczniów.  Przygotowani nauczyciele najskuteczniej wesprą swoich uczniów na dalszych etapach projektu.

Inspirujemy uczniów

W każdej z klas nasze edukatorki przeprowadzą 2 lekcje o budżecie partycypacyjnym. Na pierwszej lekcji uczniowie dowiedzą się czym jest bp,  jakie zadania publiczne realizuje dzielnica i na co składa się budżet dzielnicy. Na drugiej lekcji wspólnie zastanowimy się jakie projekty są potrzebne różnym grupom mieszkańców oraz w jaki sposób dobrze przygotować i napisać projekt do budżetu partycypacyjnego.

Oprócz lekcji, w każdej szkole zorganizujemy punkt konsultacyjny. Będą mogli skorzystać z niego wszyscy uczniowie i nauczyciele. Będzie to szansa na wyjaśnienie wątpliwości co do procedury wnioskowania oraz głosowania w budżecie partycypacyjnym oraz na otrzymanie wskazówek jak przygotować się do udziału w publicznych dyskusjach i promowaniu projektów.

Debatujemy

Na koniec projektu otworzymy pomysłu uczniów na oczy i uszy wszystkich mieszkańców – z pomocą uczniów i nauczycieli zorganizujemy w szkołach otwarte debaty. Tam, gdzie to będzie możliwe, debata będzie dotyczyć projektów zgłoszonych przez uczniów. To moment, w którym uczniowie rozwiną swoje kompetencje autoprezentacji oraz prowadzenia dyskusji.  Na debaty zostaną zaproszeni urzędnicy dzielnic oraz przedstawiciele Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.

logotyp miasta stołecznego Warszawy na białym tle z dopiskiem projekt współfinansuje m.st. Warszawa oraz napisem zakochaj się w warszawie