Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Zaprogramuj dom kultury 2

 
Partnerzy

Dom Kultury „Świt”,
102 Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Woźniaka,
46 Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego

Okres realizacji

2013-2014

Działania partycypacyjne na Targówku, służące zwiększeniu uczestnictwa młodzieży w kulturze dobiegły końca. Projekt opierał się na dwóch metodach partycypacyjnych: diagnozie potrzeb i budżecie partycypacyjnym.

W projekcie współpracowali z nami: warszawski Dom Kultury „Świt” oraz uczniowie dwóch szkół ponadgimnazjalnych z Bródna: 102 Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Woźniaka oraz 46 Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego.

Realizację projektu zaczęliśmy od działań integracyjnych: warsztatu metodycznego z nauczycielami, pracownikami Domu Kultury oraz pracownikami Urzędu Dzielnicy Targówek. W październiku i listopadzie 2013r. odwiedziliśmy również uczniów z obu szkół. Rozmawialiśmy o możliwościach licealistów decydowania o sobie, a także zapraszaliśmy ich do udziału w projekcie.

Następnie zrealizowaliśmy diagnozę potrzeb wśród licealistów z Targówka. Dzięki niej dowiedzieliśmy się, w jaki sposób młodzież spędza czas wolny oraz jak ocenia zaangażowanie młodych ludzi w działania kulturalne i nie tylko. W celu skonsultowania jej wyników, zorganizowaliśmy warsztat zarówno z samymi uczestnikami diagnozy (licealistami), jak i z nauczycielami i pracownikami Domu Kultury.

Kolejnym etapem projektu były warsztaty kreatywne, podczas których licealiści mieli możliwość stworzenia autorskich pomysłów na działania kulturalne. Z szeregu propozycji, w procesie wspólnego dochodzenia do konsensusu, uczniowie wybrali trzy pomysły, które zostaną zrealizowane: konwent fantasy oraz stworzenie pięciu kilkuminutowych filmików “Creepypasta”. Między te działania została podzielona dotacja w wysokości 5 000 złotych.

28 czerwca 2014 roku miał miejsce wielki finał wieńczące pracę nastolatków. Do Domu Kultury “Świt” zawitała ponad setka młodych ludzi, którzy wzięli udział w konwencie “Geekon”. Wydarzeniem wieńczącym konwent była premiera filmu nakręconego przez uczniów.

Po zakończeniu działań merytorycznych zebraliśmy nasze refleksje i doświadczenia dotyczące tego jak współpracować z młodzieżą. Dzielimy się nimi ze wszystkimi zainteresowanymi w publikacji “Pole do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą”. Publikacja jest dostępna na licencji creative commons.

Pliki do pobrania

Pdf do pobrania z publikacją “Pole do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą”  Katarzyna Murawska, “Pole do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą”

Pdf do pobrania z publikacją “Młodzi i ich czas wolny. Podsumowanie badań wśród licealistów z Targówka"  Katarzyna Murawska, Jakub Rozenbaum, Zofia Włodarczyk, „Młodzi i ich czas wolny. Podsumowanie badań wśród licealistów z Targówka”