Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Youth PB Accelerator

 

Projekt Youth PB Accelerator tworzony jest we współpracy z pięcioma organizacjami europejskimi z trzech krajów: białostockim SocLab, brytyjskimi Community Places i Shared Future oraz hiszpańskim Media Lab Universita de Grenada. Dwuletni projekt, który zakończymy w 2021 roku finansowany jest z funduszy Erasmus +. Jego celem jest zwiększenie uczestnictwa młodych osób w budżetach partycypacyjnych oraz upowszechnienie idei szkolnych budżetów partycypacyjnych.

Projekt Youth PB Accelerator daje szansę nauczycielom oraz edukatorom pracującym z młodymi osobami na poznanie nowych sposób wykorzystania idei budżetu partycypacyjnego w procesach edukacyjnych. Chcemy rozwinąć zdolności i kompetencje we włączaniu młodych osób w życie społeczne szkoły, miasta i regionu. W przeciwieństwie do głosowania w wyborach lokalnych czy parlamentarnych, udział w budżetach partycypacyjnych jest możliwy dla osób poniżej 18 roku życia. Dzięki temu budżety są świetnym narzędziem, który umożliwia rozwijanie prospołecznych umiejętności już od najmłodszych lat. Korzystając z niego młodzi ludzie mogą w praktyce uczyć się co to znaczy być dobrym, zaangażowanym obywatelem, który współdecyduje o przyszłości ich najbliższej okolicy.

Odbiorcami projektu są nauczyciele, animatorzy i osoby pracujące z młodzieżą, którzy w codziennej pracy poruszają tematy edukacji obywatelskiej i partycypacji. Youth PB Accelerator ma na celu wymianę wiedzy i stworzenie narzędzi, który ułatwią ich pracę polegającą na włączaniu młodych ludzi w procesy wspólnotowe i w życie publiczne. Współcześnie brakuje uporządkowanej wiedzy na temat młodych osób oraz budżetów partycypacyjnych i szkolnych. Edukatorzy chcący poruszać te tematy nie otrzymują wsparcia, które pozwoliłoby im rozwijać umiejętności uczniów. Youth PB Accelerator odpowiada na te problemy poprzez stworzenie:

  • interaktywnej strony internetowej z mapą świata zbierającej najbardziej innowacyjne przykłady zaangażowania młodych osób w istniejące już i nowo powstające budżety partycypacyjne i szkolne z Europy i świata
  • publikacji podsumowującej stan wiedzy dotyczących sposobów włączania młodych osób w budżety partycypacyjne, w tym scenariuszy lekcji, warsztatów, gier, oraz opis tworzenia szkolnego budżetu partycypacyjnego krok po kroku, łącznie ze sposobami zbierania funduszy, tworzeniem regulaminu oraz informacjami dotyczącymi możliwych tematów projektów

Dodatkowo podczas projektu zostaną zorganizowane:

  • Badania sprawdzające skuteczność oraz trudności budżetów partycypacyjnych w szkołach
  • Szkolenie “learning, teaching, training activities” dla edukatorów i nauczycieli z krajów partnerskich, mających na celu wspólną wymianę wiedzy na temat prawnych kontekstów budżetów partycypacyjnych, barier w tworzeniu nowych oraz rozwijaniu istniejących budżetów, ich inkluzywności oraz efektywności
  • Wydarzenia podsumowujące we wszystkich krajach partnerskich mające na celu podzielenie się powstałymi materiałami i wnioskami z szeroką publicznością