Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Włącz Zmianę!

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2021

„Włącz Zmianę!” to ogólnopolska dyskusyjna gra karciana o organizacjach społecznych. Została stworzona w tamach projektu „Włącz Szkołę!” – projektu realizowanego dla szkół w całym kraju. Wspólnie z Pogotowiem Facylitacyjnym opracowaliśmy ogólnopolską wersję karcianej „Gry w zmianę”, którą wykorzystywaliśmy w projekcie Pozarządownik szkolny w ramach edukacji o III sektorze w warszawskich szkołach (finansowany ze środków m.st. Warszawy). Gra dyskusyjna pokazująca różnorodoność sektora organizacji w całej Polsce, otwierająca przestrzeń do rozmowy o ich działaniach i efektach ich działań będzie wykorzystywana w szkołach biorących udział w projekcie obok innych materiałów. Wraz z 3 egzemplarzami gry nauczyciele i nauczycielki otrzymają też przewodnik po sektorze i grze.

Gra powstała w ramach Włącz szkołę! – projektu realizowanego przez Fundację Pole Dialogu w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) i Norsensus Mediaforum z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Fundusze Norweskie i EOG.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie eog-regionalnie.png