Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Włącz się! Energetyczne narady obywatelskie

 
Lider

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Partnerzy

Fundacja Pole Dialogu
INFORSE – Europe

Okres realizacji

Wrzesień 2012 – wrzesień 2014

Projekt pt. „Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych”, zakładał przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie narady obywatelskiej. Głównym celem projektu jest zwiększenie partycypacji obywateli na przykładzie tworzenia lokalnych planów i strategii energetycznych, czyli w procesach, w których zazwyczaj ich głos jest przez lokalne władze pomijany, a oni sami nie są nimi zainteresowani.

Projekt był realizowany przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundację Pole Dialogu i duńskiego partnera INFORSE – Europe.

Do kogo skierowany był projekt?

Projekt skierowany był do mieszkańców czterech gmin województwa lubelskiego, gdzie tylko kilka gmin posiada lokalne strategie energetyczne, a dokonując wyboru zaopatrzenia gminy w energię, rzadko kiedy uwzględnia się wpływ na lokalny rozwój gospodarczy, koszty, miejsca pracy, wpływy do budżetu czy poprawę jakości powietrza. Co więcej, mieszkańcy województwa lubelskiego nie są szczególnie aktywni społecznie, jednak deklarują, że gdyby utworzono partnerstwo między mieszkańcami a władzami w kwestiach energetycznych, osobiście włączyliby się w działania podejmowane w ich gminie. Wśród odbiorców projektu znalazły się też lokalne organizacje, które wzmocniły  się nabywając wiedzę i kompetencje przydatne w dalszej działalności.

Po co o tym rozmawiać?

Przed Polską stoi wyzwanie zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa energetycznego na kolejne kilkadziesiąt lat. Dziś decyzje dotyczące struktury źródeł energii zapadają praktycznie bez społecznego udziału. Proces tworzenia założeń do planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest okazją do udziału. Decyzje władz lokalnych przekładają się później na rachunki za energię, co jest szczególnie ważne w sytuacji występującego szeroko ubóstwa energetycznego. Udział społeczny zwiększa także szansę na zapewnienie sobie stabilności dostaw energii po konkurencyjnych cenach, tworzenie lokalnych miejsc pracy, poprawę jakości życia i stanu środowiska.

Jak przebiegał projekt?

Działania podzielone były na dwa etapy: pilotaż w Rejowcu Fabrycznym oraz kontynuację w trzech gminach, wybranych w trakcie projektu: w Poniatowej, Opolu Lubelskim i Rykach. Działania w każdej gminie będą przebiegać według zbliżonego schematu, a doświadczenia z pilotażu pozwolą na jeszcze lepszą współpracę z kolejnymi gminami w projekcie.

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie energetycznych narad obywatelskich.

Pliki do pobrania

Plik pdf do pobrania z publikacją “Narada obywatelska w praktyce" Andrzej Kassenberg, Marta Ostrowska, “Narada obywatelska w praktyce”, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2013.

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej