Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

DziałaMy! Wawer

 

Fundacja Pole Dialogu wspólnie z Fundacją Konsultacje Społeczne na podstawie wyników przeprowadzonego badania społecznego opracowuje oraz testuje w praktyce mechanizm sieciowania i wspierania wawerskiej pomysłowości. Chcemy stworzyć system, którego celem będzie pomoc w tworzeniu oraz realizacji inicjatyw zwiększających komfort i satysfakcję z życia w Wawrze.

Celem projektu jest utworzenie w dzielnicy Wawer innowacyjnego mechanizmu współpracy międzysektorowej, integrującego organizacje publiczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim mieszkańców wokół działań na rzecz społeczności lokalnej.

Pragniemy stworzyć „Wawerskie Centrum Pomysłowości” oparte na otwartości, dialogu, współpracy i współodpowiedzialności. Chcemy, by te wartości przyświecały wszystkim etapom projektu, by wszelkie kroki podejmowane na rzecz tworzenia i testowania mechanizmu sieciowania i wspierania pomysłowości budowały lokalną wspólnotę jak najszerszego grona aktorów społecznych. Wierzymy, że tylko autentyczne zakorzenienie w tych wartościach, pozwoli na stworzenie klimatu i warunków dla sprawnego funkcjonowania systemu wsparcia dla pomysłowości mieszkańców dzielnicy. Bez takiego fundamentu nawet najlepiej wymyślony system nie przyniesie oczekiwanego rezultatu.

Jak to robimy?

  • przeprowadziliśmy szerokie badanie społeczne mieszkańców dzielnicy Wawer. Jego celem było zbadanie obecnie realizowanych oddolnych inicjatyw, zaangażowania mieszkańców, czynników sukcesu tych pomysłów i barier, na które trafiali mieszkańcy;
  • opracujemy mechanizm sieciowania, opierając się na wynikach badania, cyklu warsztatów kreatywnych z ekspertami, aktywistami, urzędnikami oraz mieszkańcami Wawra. Mechanizm będzie odpowiadał na wyzwania związane z gromadzeniem wiedzy o pomysłach mieszkańców i mieszkanek, indywidualnym wsparciem pomysłów, obecnością mechanizmu w internecie i przestrzeni realnej dzielnicy;
  • przetestujemy opracowany mechanizm w praktyce – do końca 2019 roku wsparcie otrzyma co najmniej 6 pomysłów;
  • opracujemy rekomendacje dla dzielnicy Wawer w oparciu o wyniki partycypacyjnej ewaluacji rozwojowej, rekomendacje z badań oraz wdrażania mechanizmu.

Odwiedź naszą stronę internetową w poszukiwaniu bieżących efektów naszej pracy: www.dzialamy.wawer.warszawa.pl i polub nas na facebooku.

 

Projekt finansowany ze środków m.st. Warszawy.

logo syrenka z napisem Zakochaj się w Warszawie oraz Projekt finansuje miasto stołeczne Warszawa