Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

W stronę współpracy: organizacje społeczne i szkoły

Autorzy: Paweł Zalewski, Wojciech Wilk, Michał Gałek

Fundacja Pole Dialogu, Centrum Edukacji Obywatelskiej

Warszawa 2021

Organizacje społeczne wspierają działalność państwa w obszarze edukacji, oferując wartościowe działania. Dzięki temu  możliwy jest rozwój szkół jako instytucji, nauczycieli i uczniów. Dzięki współpracy z organizacjami społecznymi szkoły otrzymują pomoc m.in. w zakresie zdrowia psychicznego uczniów i uczennic oraz kadry nauczycielskiej, wprowadzania nowych metod nauczania czy doskonalenia nauczycieli w korzystaniu z nowych technologii. Wszyscy kojarzymy przecież zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne wykłady czy warsztaty z gośćmi w czasie lekcji. Obecna atmosfera polityczna wzbudza  niechęć wobec organizacji społecznych i ogranicza możliwości działania organizacji w szkołach.

Raport Fundacji Pole Dialogu oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej z takimi wnioskami i rekomendacjami stworzono na podstawie eksploracyjnego badania społecznego.

Publikacja została sfinansowana ze środków programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy.