Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Szkolne Budżety Partycypacyjne

 

Budżety partycypacyjne sprawdzają się w coraz większej liczbie samorządów. Czy można wprowadzić je w instytucjach oświatowych? Jakie korzyści szkoły mogą mieć z tego rozwiązania? Wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” testujemy mechanizm budżetu partycypacyjnego w ośmiu warszawskich szkołach: czterech podstawowych i czterech ponadpodstawowych.

Nasze cele

Dzięki naszym działaniom:

– wzrośnie sprawczość uczniów i uczennic, zyskają oni poczucie wpływu na sprawy szkoły,

– społeczności szkolne dowiedzą się o działaniu warszawskiego budżetu partycypacyjnego,

– uczennice i uczniowie zostaną włączeni w decydowanie o sprawach szkoły i zyskają wiedzę na temat jej funkcjonowania, dzięki czemu w dalszej perspektywie mogą stać się partnerami dla kadry kierowniczej w podejmowaniu decyzji o ważnych sprawach i inwestycjach,

– wzrośnie rola samorządów uczniowskich w szkołach.

Jak działamy?

W każdej ze szkół powołujemy zespół roboczy, złożony z uczniów, nauczycieli, kadry kierowniczej oraz rodziców w szkołach podstawowych. Zespoły przy wsparciu naszych mentorek i mentorów czuwają nad procesem w szkole: opracowują regulamin budżetu, komunikują go społeczności, weryfikują składane projekty i organizują głosowanie.

W szkołach odbywają się warsztaty generowania pomysłów do budżetu z uczennicami i uczniami.  Nasze mentorki i mentorzy będą prowadzić konsultacje indywidualne z osobami i grupami, które zdecydują się na składanie projektów. W każdej placówce odbędzie się debata nad złożonymi projektami. Następnie szkolne zespoły robocze zweryfikują projekty i przeprowadzą głosowania.

Rezultaty

Z doświadczeń zebranych przez szkoły wyciągniemy wnioski. Spotkamy się z zespołami roboczymi i zastanowimy się, które rozwiązania warto upowszechnić, a z których w przyszłości zrezygnować. Na tej podstawie opracujemy wskazówki  dla warszawskich szkół dotyczące wdrażania budżetu partycypacyjnego.

 

Projekt finansowany ze środków m.st. Warszawy i realizowany w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020″. „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” to spójny i długofalowy program zakładający podniesienie jakości życia młodzieży w mieście oraz rozwój partycypacji i aktywności młodych warszawiaków.