Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

SOS dla Edukacji – Szczyt Edukacyjny

 

Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji zawiązana została na rzecz dobrej szkoły i mądrej edukacji. Od dwóch lat działamy po to, aby zmiany w oświacie były przemyślane. Zainicjowałyśmy / zainicjowaliśmy prace nad kierunkami zmian, których potrzebuje dziś polska szkoła.

Jesteśmy jedną z głównych organizacji partnerskich w Sieci Organizacji Społecznych dla Edukacji. Nasza Fundacja brała aktywny udział w pracach nad Obywatelskim Paktem dla Edukacji. Kolejnym krokiem jest współorganizowany przez nas Szczyt Edukacyjny.

Obywatelski Pakt dla Edukacji

W pierwszym etapie projektu zaangażowaliśmy się w opracowanie wizji szkoły opartej na demokracji i realnej partycypacji uczniowskiej. Pracowaliśmy przy kierunkach: „“Samorząd uczniowski i inne sposoby współzarządzania szkołą” oraz „Szkoła w lokalnej sieci. Edukacja na rzecz odpowiedzialności społecznej”. Z efektami naszego wkładu można zapoznać się tutaj: 

Samorząd uczniowski i inne sposoby współzarządzania szkołą

Szkoła w lokalnej sieci. Edukacja na rzecz odpowiedzialności społecznej

Obywatelski Pakt dla Edukacji jest kolejny krokiem w opracowywaniu wizji nowej polskiej oświaty i pierwszym tego typu kompleksowym dokumentem, który opisuje najważniejsze obszary edukacji wymagające naprawy i kierunki zmian. Pakt jest projektem minimum, który może stanowić wspólny mianownik dla środowisk zainteresowanych poprawą edukacji. Chcemy, by nasze rekomendacje i propozycje stały się przedmiotem otwartej debaty z udziałem ugrupowań politycznych, które będą stanowić prawo w przyszłym parlamencie, samorządów i środowisk szkolnych. Pod Paktem podpisało się ponad sześćdziesiąt organizacji społecznych, trzy organizacje nauczycielskie i cztery korporacje samorządowe, a jego postulaty wspierają środowiska szkolne i akademickie. Poszczególne grupy zgłaszają też swoje uwagi i propozycje zmian w systemie oświaty. 

Obywatelski Pakt dla Edukacji – wersja pełna

Obywatelski Pakt dla Edukacji – wersja skrócona

Wspólna Szkoła

Wspólna Szkoła powstała w marcu 2022 roku z inicjatywy sieci SOS dla Edukacji. To nasza reakcja na agresję Rosji na Ukrainę. Od początku wojny w polskich szkołach i przedszkolach pojawiło się ponad 200 tysięcy ukraińskich dzieci, a około pół miliona młodych uchodźców i uchodźczyń uczyło się zdalnie. To ogromne wyzwanie, które wymaga szybkich i niestandardowych działań, dobrej współpracy i sprawnej komunikacji.  

Wspólna Szkoła ma ułatwić działania i przepływ informacji. Tworzymy sieć instytucji zajmujących się edukacją oraz wsparciem psychospołecznym ukraińskich i polskich dzieci.  

Co robimy? 

  • Zbieramy informacje o programach prowadzonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz ukraińskich dzieci w Polsce. 
  • Wspieramy te instytucje w docieraniu do władz samorządowych, szkół i innych placówek edukacyjnych. 
  • Wyszukujemy i popularyzujemy dobre praktyki i modele pracy związane z edukacją ukraińskich dzieci i młodzieży oraz wspierające ich rodziny. 
  • Wymieniamy doświadczenia i informacje pomiędzy organizacjami pozarządowymi, publicznymi instytucjami edukacyjnymi i samorządami lokalnymi z całej Polski. 

Działania te realizujemy dzięki grantom ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, Fundacji Batorego, Forum Dialogu. 

Szczyt Edukacyjny

27 stycznia 2023 roku w Centrum Nauki Kopernik organizujemy Szczyt Edukacyjny. Spotkamy się w gronie ponad stu przedstawicielek i przedstawicieli organizacji społecznych, ugrupowań politycznych, środowisk akademickich, samorządów lokalnych, związków zawodowych, nauczycieli, nauczycielek, rodziców i młodzieży. 

Będziemy ponad podziałami rozmawiać o tym, co jest teraz najpilniejsze, a co najważniejsze w dłuższej perspektywie. Zastanowimy się wspólnie, jak zrealizować zawartą w Pakcie wizję szkoły i zaczniemy pracę nad konkretnymi rozwiązaniami organizacyjnymi i prawnymi. 

Naszym celem jest opracowanie strategii naprawy polskiej szkoły z uwzględnieniem doświadczenia i potrzeb wszystkich grup budujących edukacyjną społeczność. Dlatego tworzymy przestrzeń do wspólnego wypracowania rozwiązań i oceny, co koniecznie trzeba zmienić, a co można usprawnić w ramach regulacji, które teraz obowiązują. Jednym z efektów szczytu będą ekspertyzy prawne – przygotowanie do wprowadzenia zmian. 

W ramach Szczytu odpowiadamy za metodologię wypracowania rozwiązaąń, pracę stolikową i koordynację moderacji.