Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Warsztaty “Poznaj Sąsiada!”

 

Warsztaty “Poznaj Sąsiada” to zwycięski projekt z budżetu obywatelskiego Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy organizowany przez Fundację Pole Dialogu, którego celem jest integracja mieszkańców Bródna oraz  dyskusja na temat idei dobrego sąsiedztwa.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się w jaki sposób wywierać pozytywny wpływ na swój blok czy podwórko oraz jak organizować i zyskać fundusze na wydarzenia integrujące sąsiadów. Rezultatem warsztatów jest wymiana konkretnych dobrych przykładów działań sąsiedzkich oraz opracowanie ich w Kodeks Sąsiada, który opublikowany został w formie plakatów i ulotek.

Warsztaty odbyły się serii czterech spotkań w sierpniu i wrześniu w miejscach aktywnie zrzeszających działania sąsiedzkie na Bródnie: w VIII Ogrodzie Jordanowskim, w Domu Kultury Świt, w Bibliotece Publicznej dzielnicy Targówek, w Folwarku Bródno. Ostatnie warsztaty finałowe podsumowujące projekt miały miejsce w Urzędzie Dzielnicy Targówek. Dodatkowo przeprowadzone zostały otwarte konsultacje w punkcie mobilnym w czasie Dni Targówka 2019 w Parku Bródnowkim, podczas których rozmawialiśmy o tym co sprawia, że życie we wspólnocie sąsiadów jest udane. 

Na podstawie pracy podczas spotkań, przesłanych uwag oraz konsultacji z mieszkańcami i mieszkankami Targówka wypracowany został zbiór dziesięciu zasad Bądźmy Dobrymi Sąsiadkami i Sąsiadami. Aby mieszkańcy Bródna mogli aktywnie korzystać z powstałego kodeksu umieściliśmy go na plakatach i ulotkach, które można powiesić w swoim sąsiedztwie, np. na klatce schodowej, w lokalnym miejscu spotkań, podczas wydarzeń sąsiedzkich.