Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Pozarządownik szkolny

 

“Pozarządownik szkolny” to program skierowany do warszawskich szkół ponadpodstawowych, w którym wspieramy placówki edukacyjne w nawiązywaniu współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Organizatorami programu są Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program jest finansowany przez miasto stołeczne Warszawę.

„Gra w zmianę” do samodzielnego wydruku możesz pobrać TUTAJ.

Według badań PISA uczniowie warszawskich szkół osiągają świetne wyniki w nauce w porównaniu z rówieśnikami z innych państw. Jest to również zasługa współpracy organizacji pozarządowych (NGO) z placówkami edukacyjnymi.  Jak pokazują lata doświadczeń, projekty realizowane we współpracy z NGOsami są dla uczniów i uczennic twórcze, rozwijające i wzmacniają postawy obywatelskie.

Projekty realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi rozwijają w uczniach i uczennicach postawy prospołeczne. Uczestnicy uczą się działać dla środowiska lokalnego, podejmować wolontariat i współpracować. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania na wielu polach: naukowym, artystycznym, sportowym, itp.

Korzyści dla szkoły:

nowa wiedza dla uczniów i uczennic – uczniowie dowiedzą się jak funkcjonują organizacje pozarządowe w stolicy,  jaka jest ich specyfika,różnorodność oraz możliwości;

rozwój postaw obywatelskich, pasji i umiejętności – uczniowie wspólnie z wybranymi organizacjami pozarządowymi będą mogli zrealizować swoje własne mini działania;

rozwój dla nauczycieli i nauczycielek – poprzez szkolenie zostaną przygotowani do przekazywania wiedzy o trzecim sektorze w ciekawy sposób oraz otrzymają wsparcie w postaci gotowych narzędzi (gra edukacyjna, scenariusz lekcji);

nawiązanie współpracy z jednym z NGOsów – wesprzemy szkołę w stworzeniu lokalnego partnerstwa z organizacją pozarządową, której profil działalności odpowiada aktywności szkoły;

wyróżnienie szkół – każdy nauczyciel biorący udział w programie otrzyma poświadczenie zdobycia nowych kompetencji a szkoła zostanie uhonorowana tabliczka “Pozarządownik szkolny”.

Działania w projekcie

1. Mentor/mentorka – każda zgłoszona szkoła otrzyma wsparcie w działaniach za pośrednictwem mentora/ki – trenera/kę lub animatora/ką współpracującego z organizatorami programu. Po indywidualnych konsultacjach (spotkaniach z dyrekcją i zainteresowanym nauczycielem lub nauczycielką) wspólnie wybierzemy organizację pozarządową do dalszych działań w szkole.

2. Szkolenia – przedstawiciele grona pedagogicznego szkoły wezmą udział w szkoleniu dla nauczycieli, podczas którego zdobędą praktyczną wiedzę na temat rozgrywania gry edukacyjnej i prowadzenia lekcji o działalności stowarzyszeń i fundacji. Nauczyciele wyjdą ze szkolenia z dyplomem poświadczającym zdobyte kwalifikacje oraz gotowymi narzędziami edukacyjnymi.

3. Gra edukacyjna w szkole – przeszkoleni nauczyciele przeprowadzą dla uczniów i uczennic grę edukacyjną i lekcję wprowadzającą w tematykę działalności organizacji pozarządowych.

4. Spotkania z liderami i liderkami lokalnej organizacji pozarządowej – w każdej szkole odbędą się dwa spotkania: jedno dedykowane nauczycielom i nauczycielkom, drugie skierowane do uczniów i uczennic. Działania zakończą się przygotowaniem planu współpracy szkoły i wybranej organizacji na następny rok. Współpraca może zaowocować realizacją wspólnego mini-projektu.

5. Każda szkoła otrzyma na koniec honorową tabliczkę “Pozarządownik szkolny” 🙂

 

Formy wsparcia

  • indywidualna opieka mentorska dla każdej szkoły przez cały czas trwania programu;
  • pomoc w doborze organizacji do współpracy pod kątem aktywności szkoły;
  • pomoc w nawiązaniu współpracy z konkretnym NGOsem;
  • szkolenie dla nauczycieli z przeprowadzania rozgrywki i lekcji o roli trzeciego sektora;
  • 1 komplet gry edukacyjnej o warszawskich organizacjach pozarządowych;
  • wsparcie w utworzeniu planu współpracy szkoły na przyszły rok.