Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Pomysłowy Żoliborz

 

„Pomysłowy Żoliborz” powstaje po to, by w dzielnicy mieszkanki i mieszkańcy mieli większą łatwość w realizowaniu pomysłów na rzecz swojego otoczenia i lokalnej społeczności. Projekt realizowany jest jako pilotaż, który miasto stołeczne Warszawa zdecydowało się przeprowadzić w dwóch bardzo różniących się od siebie dzielnicach – w Wawrze i na Żoliborzu. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie i przetestowanie nowych sposobów wspierania mieszkańców w realizowaniu różnego rodzaju inicjatyw i pomysłów na rzecz swojej okolicy i społeczności, a także budowania współpracy i kontaktów między mieszkańcami i lokalnymi.

Pragniemy aby „Pomysłowy Żoliborz“ oparty był na otwartości, dialogu, współpracy i współodpowiedzialności. Chcemy, by te wartości przyświecały wszystkim etapom projektu, by wszelkie kroki podejmowane na rzecz tworzenia i testowania mechanizmu sieciowania i wspierania pomysłowości budowały lokalną wspólnotę jak najszerszego grona aktorów społecznych. Wierzymy, że tylko autentyczne zakorzenienie w tych wartościach, pozwoli na stworzenie klimatu i warunków dla sprawnego funkcjonowania systemu wsparcia dla pomysłowości mieszkańców dzielnicy. Bez takiego fundamentu nawet najlepiej wymyślony system nie przyniesie oczekiwanego rezultatu.

Jak to robimy?

  • Przeprowadziliśmy szerokie badanie socjologiczne, którego celem było zbadanie obecnie realizowanych oddolnych inicjatyw, zaangażowania mieszkańców, czynników sukcesu oraz barier, na które natrafiali mieszkańcy. Z raportem można zapoznać się tutaj.
  • Zapoznaliśmy się z polskimi i zagranicznymi przykładami dobrych praktyk wspierania oddolnej pomysłowości i aktywności mieszkańców. Z podsumowaniem można zapoznać się tutaj.
  • Opracowaliśmy założenia mechanizmu wspierania i sieciowania, opierając się na wynikach badania, cyklu warsztatów kreatywnych z ekspertami, aktywistami oraz spotkań z przedstawicielami żoliborskich organizacji pozarządowych. Jego myślą przewodnią jest bazowanie na istniejącym już potencjale: wzmacnianie mechanizmów, które już działają; wspieranie osób, które już są aktywne; ożywianie żoliborskich tradycji aktywizmu; zachęcanie i ośmielanie osób, które mają pomysły, ale jeszcze ich nie realizują. Z opisem koncepcji „Pomysłowego Żoliborza” zapoznać się można tutaj.
  • Przetestujemy opracowany mechanizm w praktyce – od maja do końca 2019 roku zrealizujemy pilotaż „Pomysłowego Żoliborza”, przyglądając się w trakcie jego słabym i mocnym stronom.
  • Na koniec w oparciu o wyniki ewaluacji kroczącej, wspólnie z zaproszonymi ekspertami oraz osobami zainteresowanymi z terenu Żoliborza wypracujemy rekomendacje dla dzielnicy oraz dla miasta.

www.pomyslowyzoliborz.pl
www.facebook.com/pomyslowyzoliborz/

O „Pomysłowym Żoliborzu” w mediach:

Czas Kultury, „Kultura miejskiej pomysłowości”:

http://czaskultury.pl/czytanki/kultura-miejskiej-pomyslowosci/

Gazeta Żoliborza, „Jak skutecznie działać na Żoliborzu?”:

https://gazetazoliborza.pl/2018/12/jak-skutecznie-dzialac-na-zoliborzu/

Życie WSM, „Wspólnota i pomysłowość”:

http://wsm.pl/index.php/o-nas/zycie-wsm/wydania-biezace/book/31-04-415-2019/4-wydania-biezace

Wilsoniak, „Blaski i cienie żoliborskiego aktywizmu”:

https://wilsoniak.wixsite.com/wilsoniak/blaski-cienie-aktywizmu

 

Pobierz wypracowaną Deklarację Współpracy Lokalnej.

 

„Pomysłowy Żoliborz” jest realizowany w ramach zadaniem publicznego „Pole dla pomysłów – stworzenie oraz testowanie pilotażowego mechanizmu wspierania na Żoliborzu międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji pomysłów dla społeczności lokalnej“ zleconego Fundacji Pole Dialogu przez Urząd Dzielnicy Żoliborz od lipca 2018 do grudnia 2019 r.