Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Debaty obywatelskie i gra dyskusyjna „Polska przyjazna pszczołom”

 
Okres realizacji

maj 2017 - listopad 2017

Zleceniodawca

Fundacja Greenpeace Polska

Zespół

Agata Urbanik, Marianna Wybieralska, Marta Szaranowicz-Kusz

Specjalnie na potrzeby debat obywatelskich na temat Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających, organizowanych przez Greenpeace Polska, opracowałyśmy grę dyskusyjną o zapylaczach „Polska przyjazna pszczołom”.


Od czterech lat Greenpeace Polska prowadzi działania na rzecz pszczół i innych owadów zapylających. W ramach akcji Adoptuj Pszczołę Greenpeace stara się m.in. przekonywać polityków do podejmowania decyzji korzystnych dla zapylaczy. Aby sytuacja zapylaczy naprawdę poprawiła się, potrzebne są trwałe, systemowe zmiany. Stąd narodził się pomysł na stworzenie Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających. Dokument taki, pokazujące długofalowe działania państwa na rzecz pszczół, przyjęły już m.in. Wielka Brytania, Irlandia, Stany Zjednoczone.

Do tworzenia Strategii zaproszono naukowców zajmujących się zapylaczami. Aby jednak strategia naprawdę należała do Polaków i Polek, zorganizowany został cykl debat obywatelskich. Na ich potrzeby Fundacja Pole Dialogu opracowała specjalne narzędzie – jest to gra dyskusyjna „Polska przyjazna pszczołom”, dzięki której:

  • w rozmowie mogły wziąć udział osoby o różnym poziomie wiedzy na temat zapylaczy i zapylania,
  • zostały zbadane preferencje osób uczestniczących związane z najskuteczniejszymi ich zdaniem działaniami na rzecz zapylaczy,
  • w stosunkowo krótkim czasie poruszone zostały najważniejsze zagadnienia.

Nowatorska formuła pozwala włączyć głos obywatelek i obywateli do prac nad eksperckim dokumentem strategicznym o znaczeniu dla całego kraju. Debaty obywatelskie składały się z sesji gry dyskusyjnej, podczas której uczestnicy i uczestniczki w małych grupach rozmawiają na temat rozwiązań korzystnych dla pszczół i panelu dyskusyjnego z udziałem zaproszonych ekspertów.

Debaty odbyły się jak na razie w czterech miastach: Gdańsku, Bydgoszczy, Koszalinie, Lublinie, Wrocławiu i Warszawie. Przeczytaj raport podsumowujący debaty.

Rozegraj grę dyskusyjną Polska przyjazna pszczołom

Możesz teraz zorganizować własną rozgrywkę gry dyskusyjnej Polska przyjazna pszczołom i w ten sposób dołożyć swoją cegiełkę do Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających. Gra dyskusyjna to także świetny materiał edukacyjny na zajęcia czy lekcje.

Ściągnij spakowany folder – znajdziesz w nim instrukcję i pliki potrzebne do wydrukowania i przeprowadzenia gry dyskusyjnej.

Gra dyskusyjna dostępna jest na licencji Creative Common Uznanie autorstwa –Użycie niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych 4.0 Międzynarodowa (CC BY-NC-ND 4.0).

Więcej informacji: adoptujpszczole.pl/debaty

Pliki do ściągnięcia

Plik pdf z raportem podsumowującym debaty obywatelskie Polska przyjazna pszczołom Agata Urbanik, Raport podsumowujący debaty obywatelskie „Polska przyjazna pszczołom”.

Spakowany folder zip z plikami umożliwiającymi samodzielne przygotowanie gry dyskusyjnej Polska przyjazna pszczołom Gra dyskusyjna „Polska przyjazna pszczołom”.