Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Pole dla Pomysłów, czyli pomysłowość Żoliborzan

 

Fundacja Pole Dialogu wspiera mieszkańców Żoliborza, działaczy społecznych i wszystkich, którzy chcą zmienić coś na lepsze w dzielnicy. Chcemy stworzyć i przetestować mechanizm sieciowania i wspierania pomysłowości, czyli – mówiąc prościej – system, który pomoże wszystkim osobom mającym pomysły na poprawę życia na Żoliborzu w doprowadzeniu do szczęśliwej ich realizacji.

Mogą to być różne pomysły – od odnowienia trawnika czy podwórka po organizację imprezy kulturalnej. Zależy nam, by nasze działania były oparte na otwartości, dialogu, współpracy i współodpowiedzialności oraz by dotarły do jak najszerszego grona różnorodnych aktorów społecznych.

Jednocześnie chcemy wyjść poza istniejące podziały polityczne i społeczne, umożliwić zaangażowanie w życie dzielnicy i zmotywować do niego także – a może przede wszystkim – te osoby, które dotąd w aktywność społeczną się nie angażowały. Chcemy zdiagnozować przyczyny braku tejże aktywności, bariery i trudności w realizacji pomysłów, przyczyny sukcesów i niepowodzeń. Przede wszystkim zależy nam na wejściu w świat Żoliborza i jego poszczególnych osiedli jako niepowtarzalnych społeczności. Dzięki stworzonemu i testowanemu mechanizmowi wsparcie w realizacji projektu ma otrzymać minimum 40 mieszkańców dzielnicy.

Działanie zaprojektowane jest jako kolejno wynikające z siebie etapy. Całość rozpoczęliśmy od badania zasobów oraz dobrych praktyk wspierania pomysłowości miejskiej, co stanowi okazję zarówno do głębokiego poznania specyfiki i kontekstu żoliborskiego, jak i nawiązania kontaktów w ramach dzielnicy. W oparciu o tak zebrany materiał tworzona będzie koncepcja mechanizmu wsparcia, która następnie zostanie szeroko skonsultowana ze wszystkimi zainteresowanymi. Dopiero koncepcja przystosowana do potrzeb i oczekiwań mieszkańców zostanie przygotowana do wdrożenia. Już na etapie testowym prowadzona będzie cały czas ewaluacja, tak by osoby objęte i uczestniczące we wsparciu nie tylko rozwijały pomysły, ale też miały okazję do refleksji i wspólnej pracy nad „dobrym klimatem dla pomysłowości”. Materiał zebrany z etapu testowego za pośrednictwem działań ewaluacyjnych będzie stanowił ważną podstawę dla wypracowania rekomendacji dla dzielnicy i dla miasta.

W projektowanych działaniach bazować będziemy na wiedzy i doświadczeniu zgromadzonym w toku realizacji badania „Pomysłowość miejska. Studium trajektorii realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców”. Będziemy dbać, aby mechanizm odpowiadał zarówno na potrzeby zdiagnozowane na Żoliborzu jak i odpowiadał rekomendacjom dla Warszawy zawartym w raporcie. Wypracowane przez ekspertów rekomendacje również zostaną uzgodnione ze wszystkimi zainteresowanymi, tak by ich kształt odpowiadał potrzebom i oczekiwaniom.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań oraz wzięcia udziału w organizowanych przez nas inicjatywach.