Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Podzielmy się kulturą

 
Partnerzy

Dom Kultury Śródmieście,
Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

Okres realizacji

Styczeń 2012 – luty 2013

Projekt “Wszyscy mają wpływ na kulturę w Śródmieściu!” prowadzony pod hasłem „Podzielmy się kulturą” pozwolił współdecydować mieszkańcom Śródmieścia o zagospodarowaniu budżetu programowego DKŚ na rok 2013. Był to pierwszy budżet partycypacyjny w Warszawie.

Dom Kultury Śródmieście jest instytucją kultury m.st. Warszawy, którą prowadzi urząd Dzielnicy Śródmieście. Główne jego utrzymanie zapewnia więc dotacja z budżetu miasta (87%) wydzielona z budżetu Dzielnicy. Jej wysokość określa Zarząd Dzielnicy. Jak ta kwota zostanie rozdysponowana zależy od Dyrektora ośrodka, który przygotowuje plan finansowy. Tym razem o budżecie programowym zdecydowali mieszkańcy. Do podziału mieli 640 tys.

W pracach nad budżetem wzięli udział nie tylko stali bywalcy DKŚ, mieszkańcy Śródmieścia, ale także szersze grono potencjalnych uczestników organizowanych przez DKŚ wydarzeń, młodych ludzi zainteresowanych samym procesem budżetowania. Podczas rekrutacji nacisk położony był na to, aby na warsztatach reprezentowane były różne grupy mieszkańców, osoby w różnym wieku, o różnej pozycji społecznej, w różny sposób korzystające z kultury.

Celem projektu, obok stworzenia programu Domu Kultury Śródmieście na 2013 rok, było wypracowanie dobrej praktyki realizacji budżetu partycypacyjnego, którą Urząd Dzielnicy Śródmieście oraz inne jednostki w Polsce będą mogły stosować w podlegających im instytucjach. Ważnym elementem była również edukacja. Doświadczenia z procesu zostały opisane w tekście “Budżet partycypacyjny w Domu Kultury Śródmieście. Opis procesu z rekomendacjami”.

Czas realizacji projektu to  styczeń 2012 – luty  2013. Proces został podzielny na 3 etapy i oparty na pracy warsztatowej. Mieszkańcy najpierw poznawali reguły planowania budżetu instytucji oraz wycenę poszczególnych zajęć i imprez kulturalnych. Na pierwszym etapie starano się pozyskać najbardziej zainteresowani mieszkańcy, którzy zostali „współpracownikami projektu”. Następnie wraz z pracownikami Urzędu Dzielnicy i Domu Kultury stworzyli wspólnie ofertę instytucji i jej budżet na 2013 rok. Podczas finału głosowali w szerokim gronie nad jedną z czterech wersji budżetu, stworzonych na wcześniejszych warsztatach.

Finał najlepiej chyba obrazują podziękowania od dyrektor DKŚ, Joanny Strzeleckiej:

Szanowni Państwo,

w sobotę, 24 listopada 2012, odbyło się spotkanie finałowe projektu „Podzielmy się kulturą. Budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście na rok 2013”. Zostały zaprezentowane cztery wcześniej wypracowane przez mieszkańców warianty budżetu. Dyskusja nad nimi, argumentacja za i przeciw oraz wyjaśnianie konsekwencji poszczególnych wyborów pozwoliły podjąć ostateczną decyzję. Najwięcej głosów zdobył wariant nr 4 „Twórczość i kształcenie”, zakładający zwiększenie środków na zajęcia i warsztaty, kosztem wydarzeń repertuarowych. Wariant ten zachowuje festiwal ArtPark, zmniejszając jednak nieco jego finansowanie. Sobotnie spotkanie zakończyło kilkumiesięczne prace nad realizacją projektu.

Dziękujemy Państwu – uczestnikom warsztatów, a także odbiorcom naszej oferty – uczestnikom zajęć i imprez, z którymi rozmawialiśmy i konsultowaliśmy pomysły przez cały okres trwania prac nad budżetem. Dziękujemy Fundacji Pole Dialogu i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy za współpracę w przeprowadzeniu całego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że nasza wspólna praca przyniesie korzyść nam wszystkim. Cieszymy się, że doceniliście Państwo nasze dotychczasowe działania oraz wyraziliście wolę ich kontynuacji. Jesteśmy wdzięczni także za nowe pomysły i mamy nadzieję, że uda się je w roku przyszłym zrealizować.  

Joanna Strzelecka – dyrektor Domu Kultury Śródmieście wraz z zespołem

Więcej informacji o przebiegu projektu oraz materiały informacyjne można znaleźć na platformie konsultacyjnej m.st. Warszawa.

Pliki do pobrania

Plik pdf do pobrania z publikacją autorstwa Przemysława Sadury pod tytułem “Podzielmy się kulturą. Budżet partycypacyjny w Domu Kultury Śródmieście. Opis procesu z rekomendacjami" Przemysław Sadura, “Podzielmy się kulturą. Budżet partycypacyjny w Domu Kultury Śródmieście. Opis procesu z rekomendacjami”