Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Narada Obywatelska w Piastowie

 

Narada Obywatelska w Piastowie to trzy spotkania w gronie 20 mieszkańców i mieszkanek miasta oraz wysłuchanie publiczne otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Celem narady jest wypracowanie założeń dotyczących rozwoju centrum Piastowa w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego w III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014 – 2021.

Tematem Narady Obywatelskiej w Piastowie był rozwój centrum miasta oraz strategicznego spojrzenia na przyszłość gminy. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Urząd Miejski w Piastowie i Fundację Pole Dialogu, partnera projektu „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa”, przy wsparciu Pogotowia Facylitacyjnego.

 

Jak wyglądała narada?

Pomiędzy 9 lipca a 12 sierpnia 2020 roku odbyły się trzy dwugodzinne spotkania warsztatowe, które zwieńczyło wysłuchanie obywatelskie. Celem narady była praca nad wizją centrum miasta, które będzie przyciągać aktywność społeczną oraz określenie związanych z nią potrzeb mieszkańców i mieszkanek Piastowa.

W spotkaniach brała udział ok. dwudziestoosobowa grupa osób – zrekrutowana w taki sposób, by jak najlepiej odzwierciedlać zróżnicowanie społeczności Piastowa. Zostały wzięte pod uwagę m.in. wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, sposób poruszania się po mieście i specjalne potrzeby związane z przestrzenią miejską (opieka nad małymi dziećmi, utrudnione poruszanie się).

Spotkania pierwotnie miały odbyć się bezpośrednio, niestety te plany pokrzyżowała pandemia. Zostały więc przeniesione do przestrzeni wirtualnej.  Każdorazowo na spotkaniu narady obecne były trzy osoby prowadzące – dzięki czemu możliwe było przeniesienie części pracy do podgrup, dbanie zarówno o przebieg procesu, jak i sprawy organizacyjno-techniczne.

Spotkania podzielone były tematycznie. Pierwsze skupiało się na diagnozie sytuacji w Piastowie. Uczestnicy i uczestniczki pracowali na wirtualnych planach Piastowa, na których zaznaczali miejsca lubiane, które ich przyciągają oraz miejsca, za którymi nie przepadają, czy ich unikają. Na drugim spotkaniu, weszliśmy głębiej w wizję centrum Piastowa i określenie potrzeb z nim związanych, by na trzecim je uzupełnić i porangować.

Cykl spotkań zakończyło wysłuchanie obywatelskie, otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Odbyło się w sali kinowej MOK Piastów, jak również było transmitowane na żywo w internecie. Przedstawiono na nim kontekst narady – proces ubiegania się o środki na rozwój lokalny, najważniejsze rekomendacje narady. Na zakończenie była przestrzeń na dyskusję i szybką reakcję władz miasta.

 

Rezultaty projektu

Dzięki naradzie mieszkańcy i mieszkanki byli zgodni, że Centrum Piastowa powinno być:

  • dostępne;
  • bezpieczne;
  • priorytetyzujące pieszych i osoby korzystające z rowerów;
  • czyste, zadbane i zielone;
  • zachęcające do spotkań i spędzania czasu na świeżym powietrzu;
  • z funkcjonalnym centrum administracyjnym;
  • pełne życia (usługi, różnorodna oferta kulturalna, miejsca pracy);
  • z animowanymi miejscami wspierającymi współdziałanie i kreatywność mieszkanek i mieszkańców;
  • z dobrym systemem komunikacji i informacji lokalnej;
  • stawiać na eko rozwiązania.

 

Narada została zrealizowana przy wsparciu Pogotowia Facylitacyjnego.