Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Letni teatr legislacyjny

 

Letni teatr legislacyjny to przestrzeń artystyczna dla młodzieży na temat wspólnego życia w dużym mieście i poszukiwaniu w nim naszego miejsca. W jaki sposób możemy wpływać na otaczającą nas przestrzeń? Po co nam miasto? Do jakiej Warszawy wracamy w nowym roku szkolnym? Projekt realizowany jest w ramach programu Lato w Mieście i jest współfinansowany przez Urząd Miasta st. Warszawy.

Warsztaty prowadzone będą w oparciu o metodę teatru legislacyjnego dającemu młodym osobom szansę na zdobycie w praktyce wiedzy na temat demokracji oraz zwiększające partycypacji i poczucia sprawczości młodzieży poprzez wsparcie w decydowaniu o wspólnocie na szczeblu lokalnym. Młodzi reżyserzy teatralni, Karolina Kowalczyk i Michał Domański, będą współpracować z dwiema grupami, by razem badać przestrzeń miasta artystycznymi i partycypacyjnymi narzędziami. Dwie grupy wiekowe, dla młodziedży w wieku 14-16 lat oraz 17-18 lat spotkają się trzy razy pod koniec sierpnia w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK.

a. Spotkanie otwarcia

Pierwsze spotkanie będzie miało charakter partycypacyjnej diagnozy. Uczestnicy mapują̨ problemy wspólne dla młodzieży warszawskiej o charakterze dyskryminacji,
nierównego dostępu do zasobów, konieczności zmiany społecznej na poziomie prawa lokalnego. Następnie rozpoczynają̨ pracę nad przedstawieniem problemu w prostych, krótkich scenach. Razem wymyślają̨ scenariusz, profile głównego bohatera/ bohaterki oraz potencjalnych sojuszników.

b. Wspólna praca

Podczas drugiego spotkania uczestnicy wspólnie podczas dyskusji zdecydują się na najlepsze sposoby wprowadzenia zmiany, która obniży bariery pokazane w scence. Uczestnicy w głosowaniu podejmują decyzję o działaniu a następnie rozpoczynają pracę nad sposobami wprowadzenia zmian w życie poprzez mapowania interesariuszy, urzędników, aktywisów, naukowców, którzy są odpowiedzialni za jej zastosowanie oraz zastanowią się w jaki sposób najlepiej wywierać na nich wpływ. Uczestnicy zapraszają dysydentów na wspólne spotkanie.

c. Minidziałanie

Ostatnie spotkanie będzie formą minidziałania, mającym na celu wywołanie zmiany politycznej w swojej lokalnej wspólnocie. Uczestnicy warsztatów spotykają się ze zmapowanymi wcześniej dysydentami i przedstawiają swój problem oraz propozycje jego rozwiązania. Omawiają bariery oraz poznają nowe argumenty i język polityki lokalnej. Podczas spotkania dyskutują również o możliwych działaniach wspólnotowych popularyzujących zagadnienie takich jak pisanie listów, petycja online, akcja happeningowa mająca na celu zwrócenie uwagi na dany problem i przedstawiająca rozwiązanie wyprowadzane podczas warsztatów.

Projekt realizowany jest w ramach programu Lato w Mieście i jest współfinansowany przez Urząd Miasta st. Warszawy.