Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Konsultacje społeczne parku Michałowskiego i otoczenia Młyna Michla

 

Znaczna część parku Michałowskiego została wyłączona z użytkowania, a zajęty teren został przekazany pod budowę Trasy Świętokrzyskiej. Na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa” zajęliśmy się przeprowadzenie konsultacji na temat przyszłości tego terenu.

O terenie

Park Michałowski znajduje się na terenie Szmulowizny – jednego z osiedli dzielnicy Praga-Północ, wyznaczonych jako priorytetowe podobszary działań rewitalizacyjnych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. To zielony teren przy ul. Kawęczyńskiej. Sąsiaduje z terenem zabytkowego Młyna Michla oraz Dzielnicowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. W 2016 roku znaczna jego część została wyłączona z użytkowania, a zajęty teren został przekazany pod budowę Trasy Świętokrzyskiej. Budowa ta wiązała się z wycinką ponad 120 drzew i zabrała ok. 40% powierzchni parku. Wiązało się to z silnym poruszeniem i sprzeciwem społecznym. Zabytkowy budynek mieszczący się w bezpośrednim sąsiedztwie, zwany potocznie „Młynem Michla”, zgodnie z planami modernizacyjnymi będzie przeznaczony na wsparcie sektora kreatywnego. Będzie siedzibą artystów i rzemieślników. Będzie siedzibą artystów i rzemieślników, a jego przestrzenie zajmą pracownie i warsztaty. Łączna powierzchnia parku i terenu Młyna Michla wraz z zabudowaniami (istniejącymi i projektowanymi) wnosi ok. 1,5 ha.

Przebieg konsultacji

W trakcie całego procesu odbywały się regularnie wewnętrzne spotkania w urzędzie miasta. W gronie prowadzących konsultacje, architektów i przedstawicieli licznych urzędników omawiano zakres konsultacji, koordynowano wytyczne poszczególnych biur urzędu miasta (raczej małą literą, jeśli nie wskazujemy konkretnie) dotyczące projektowanej przestrzeni.

Więcej informacji na stronie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

W wyniku konsultacji społecznych architekci krajobrazu opracowali koncepcję zagospodarowania parku i jego otoczenia. Można się z nią zapoznać w raporcie podsumowującym konsultacje, opracowanym przez zespół w składzie Marta Ostrowska, Agata Urbanik, Beata Rothimel, Michał Skrobot.

Do pobrania

Marta Ostrowska, Agata Urbanik, Beata Rothimel, Michał Skrobot, „Działania angażujące mieszkańców w proces tworzenia koncepcji
zagospodarowania parku Michałowskiego i otoczenia Młyna Michla. Raport, Fundacja Pole Dialogu, Warszawa 2018.

 

Konsultacje realizowane były przez Fundację Pole Dialogu oraz architektów z pracowni Sztuka Krajobrazu na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na podstawie umowy nr CKS/B/X/3/3/U/142/2018.