Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Konsultacje społeczne skweru między ul. Kamienną i Letnią

 
Lider

Fundacja Pole Dialogu

Partner

Akademia Sztuki Architektury Krajobrazu

Okres realizacji

październik-grudzień 2017

Zleceniodawca

Urząd m.st. Warszawy

Zespół

Fundacja Pole Dialogu: Magdalena Golan, Marta Ostrowska, Katarzyna Tadeusiak
Akademia Sztuki Architektury Krajobrazu: Beata Rothimel, Michał Skrobot

Skwer między ulicą Letnią i Kamienną na Nowej Pradze jest obecnie bardzo zaniedbany: resztki trawy, klepisko, dziki parking. Jesienią 2018 roku skwer zyska całkiem nowe oblicze. Na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy, przeprowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania skweru.

O skwerze

Skwer mieści się między ul. Letnią i ul. Kamienną na warszawskiej Pradze Północ. Jest to ogólnodostępna przestrzeń o powierzchni około 1220 m2, położona w bezpośrednim sąsiedztwie bloku z lat 70. XX wieku, nowopowstałego budynku i starych kamienic.

W pobliżu przy ul. Szwedzkiej są zabytkowe tereny po fabryce Pollena, przy ul. 11 Listopada dawne koszary wojskowe, a przy ul. Letniej, budynek starej piekarni – obecnie miejsce działań kulturalnych. Skwer znajduje się na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji. Jest miejscem o dużym potencjale do  integracji starych i nowych mieszkańców tego obszaru. Obecnie część służy za „dziki” parking. Jest jednym z niewielu (potencjalnie) zielonych terenów w tej okolicy.

Celem konsultacji społecznych było wypracowanie koncepcji zagospodarowania skweru uwzględniającej potrzeby mieszkańców oraz wymóg Urzędu Dzielnicy, że skwer powinien być terenem zielonym bez możliwości parkowania samochodów.

Przebieg konsultacji

W ramach konsultacji społecznych rozmawialiśmy z mieszkańcami, którzy najlepiej znają swoje otoczenie.

  1. Zwiad badawczy (23 października – 10 listopada 2017). Spotkania z zarządcami i wspólnotami, wywiady indywidualne
  2. Informowanie o konsultacjach (od 3 listopada 2017). Ulotki i plakaty, informacje w internecie, tablica informacyjna na skwerze
  3. Ankieta (7 listopada – 15 listopada 2017). Realizacja ankiety w wersji papierowej i on-line
  4. Akcja animacyjno-informacyjna (12 listopada 2017). Spotkanie na skwerze, punkt informacyjny i działania animacyjne
  5. Warsztaty projektowe (18 listopada 2017). Spacer architektoniczny, wykład inspiracyjny i tworzenie na mapkach własnych pomysłów na projekt skweru
  6. Konsultacje koncepcji modernizacji (2 grudnia 2017). Spotkanie z prezentacją projektu architektonicznego oraz zebranie uwag
  7. Zbieranie uwag do projektu przez internet (do 06 grudnia 2017)

Więcej informacji na stronie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

W wyniku konsultacji społecznych architekci krajobrazu opracowali koncepcję zagospodarowania skweru. Można się z nią zapoznać w raporcie podsumowującym konsultacje, opracowanym przez zespół w składzie Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Marta Ostrowska, Magdalena Golan, Beata Rothmiel, Michał Skrobot.

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania skweru między ul. Letnią i Kamienną w Warszawie realizowane przez Miasto Stołeczne Warszawa są elementem projektu “Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Pliki do pobrania

pdf z raportem z konsultacji spolecznych skweru przy ul. Kamiennej i Letniej Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Marta Ostrowska, Magdalena Golan, Beata Rothimel, Michał Skrobot, „Działania angażujące mieszkańców w proces tworzenia koncepcji zagospodarowania skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną. Raport”, Fundacja Pole Dialogu, Warszawa 2018.