Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Konsultacje społeczne skweru między ul. Kamienną i Letnią

 
Lider

Fundacja Pole Dialogu

Partner

Akademia Sztuki Architektury Krajobrazu

Okres realizacji

październik-grudzień 2017

Zleceniodawca

Urząd m.st. Warszawy

Zespół

Fundacja Pole Dialogu: Magdalena Golan, Marta Ostrowska, Katarzyna Tadeusiak
Akademia Sztuki Architektury Krajobrazu: Beata Rothimel, Michał Skrobot

Skwer między ulicą Letnią i Kamienną na Nowej Pradze jest obecnie bardzo zaniedbany: resztki trawy, klepisko, dziki parking. To może zmienić się już za rok! Jesienią 2018 roku skwer zyska całkiem nowe oblicze. Na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy, organizujemy konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania skweru.

O skwerze

Skwer mieści się między ul. Letnią i ul. Kamienną na warszawskiej Pradze Północ. Jest to ogólnodostępna przestrzeń o powierzchni około 1220 m2, położona w bezpośrednim sąsiedztwie bloku z lat 70. XX wieku, nowopowstałego budynku i starych kamienic.

W pobliżu przy ul. Szwedzkiej są zabytkowe tereny po fabryce Pollena, przy ul. 11 Listopada dawne koszary wojskowe, a przy ul. Letniej, budynek starej piekarni – obecnie miejsce działań kulturalnych. Skwer znajduje się na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji. Jest miejscem o dużym potencjale do  integracji starych i nowych mieszkańców tego obszaru. Obecnie część służy za „dziki” parking. Jest jednym z niewielu (potencjalnie) zielonych terenów w tej okolicy.

Dziś wiemy już, że na skwerze powstanie teren zielony bez możliwości parkowania samochodów, nie znamy jednak szczegółów, nie wiemy, jakie są oczekiwania okolicznych mieszkańców i mieszkanek.

W ramach konsultacji społecznych będziemy rozmawiać z mieszkańcami, którzy najlepiej znają swoje otoczenie. Zbierzemy ich potrzeby, uwagi i postulaty. W oparciu o nie architekci krajobrazu stworzą koncepcję zagospodarowania skweru.

Konsultacje trwają od 6 listopada do 2 grudnia 2017 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Już dziś zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do dzielenia się swoimi opiniami i pomysłami, jak dokładnie powinien zmienić się skwer.  Zapraszamy:

  • 12 listopada (niedziela), w godz. 11:00-15:00 na akcję informacyjno-animacyjną na skwerze
  • 18 listopada (sobota), w godz. 10:30 – 13:30 w Klubie Alternatywnym (ul. 11 Listopada 17/19) na spotkanie warsztatowe dla dorosłych oraz spotkanie warsztatowe dla dzieci i młodzieży
    • Spotkania odbędą się równolegle, w dwóch różnych salach, zachęcamy do uczestnictwa rodziców z dziećmi.

Zapraszamy także do przesyłania uwag za pośrednictwem ankiety on-line (link dostępny po 6 listopada)

W oparciu o zebrane uwagi powstanie koncepcja zagospodarowania skweru. Zaprezentujemy ją i wspólnie omówimy na spotkaniu 2 grudnia (sobota), w godz. 11:00-13:00, (miejsce podamy bliżej terminu spotkania)

Liczymy na Państwa zainteresowanie i zaangażowanie! Efektem naszych wspólnych prac będzie całkiem nowy skwer!

Więcej informacji na stronie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania skweru między ul. Letnią i Kamienną w Warszawie realizowane przez Miasto Stołeczne Warszawa są elementem projektu “Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.