Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Katalog Organizacji Pozarządowych

Jadwiga Cichocka – Kawiak, Natalia Skoczylas, Zespół projektu „Pozarządownik Szkolny 3.0”

Warszawa 2021

W trzeciej edycji projektu Pozarządownik Szkolny oddajemy w Wasze ręce Katalog organizacji pozarządowych, które oferują możliwość odbycia wolontariatu bądź stażu i zgodziły się pojawić w publikacji. Fundacje, stowarzyszenia i grupy w nim wymienione możecie pamiętać z pozarządownikowej gry karcianej „Gra w zmianę”. Mamy nadzieję, że ta publikacja ułatwi Wam sprawdzenie, gdzie i w jaki sposób można zaangażować się społecznie, ale przede wszystkim zainspiruje do działań na rzecz lepszego i sprawiedliwszego świata.

Katalog jest interaktywny, więc od razu możecie sprawdzić dokładniej czym zajmuje się wybrana przez Was organizacja przechodząc na jej stronę internetową.

Projekt Porzarządownik Szkolny 3.0 jest realizowany wspólnie przez Fundację Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Działanie jest finansowane ze środków m.st. Warszawy.