Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Ewaluacja Programu „Równać Szanse”

 
Okres realizacji

kwiecień-październik 2016

Zleceniodawca

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Zespół

Agnieszka Mulak, Monika Probosz, Agata Urbanik

Fundacja Pole Dialogu prowadzi kompleksowe badania ewaluacyjne „Równać Szanse”, największego programu edukacyjno-rozwojowego skierowanego do młodzieży z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców.

Celem Programu „Równać Szanse”, prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Za sprawą projektów, które realizują organizacje pozarządowe, biblioteki, domy kultury czy grupy nieformalne dzięki konkursom grantowym młode osoby mogą sprawdzić, w czym mają szansę być skuteczne i doceniane przez innych.

Ewaluacja jest wpisana w logikę „Równać Szanse” – w ramach każdej edycji flagowych Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego i Regionalnego Konkursu Grantowego zbierane są informacje od koordynatorów, którzy wypełniają ankietą na początku i na zakończenie projektów, dodatkowo w ramach OKG analogiczne kwestionariusze wypełnia także uczestnicząca w projektach młodzież. Dzięki temu możemy uchwycić zmianę, jaka zaszła w nich oraz organizacjach dzięki udziałowi w „Równać Szanse”.

Oprócz ewaluacji ilościowej, prowadzimy także badania jakościowe. W ewaluacji każdej edycji Programu uwzględniamy inne aspekty funkcjonowania „Równać Szanse” – mniejsze konkursy takie jak Projekty Modelowe – Replikacje (w których organizacje, które zrealizowały najlepsze projekty mogą przekazać swoją metodę dalej), Konkurs dla Młodzieżowych Liderów (który rozwija młodych liderów i liderki, uczestniczących w dotowanych w RSz projektach). Dzięki wywiadom prowadzonym z osobami koordynującymi poszczególne działania i z osobami, które w nich uczestniczą zdobywamy nową wiedzę, docieramy do motywacji, barier i tego, co wspiera.

Zachęcamy do zapoznania się z  raportem ewaluacyjnym edycji 2014 Programu Równać Szanse, opracowanym przez zespół badaczek Fundacji Pole Dialogu oraz prezentacją z badania, podsumowującą ewaluację.

W 2017 roku przeprowadzimy ewaluację edycji 2015 Programu.

Pliki do pobrania

Odnośnik do ściągnięcia pliku pdf z prezentacją badania ewaluacyjnego Programu Równać Szanse edycja 2015 Agata Urbanik, Agnieszka Mulak, Monika Probosz, Wyniki ewaluacji  Programu „Równać Szanse” Edycja 2014. Prezentacja, Fundacja Pole Dialogu, Warszawa 2017.

Odnośnik do ściągnięcia pliku pdf z raportem ewaluacyjnym z badania edycji 2015 Programu Równać Szanse. Agnieszka Mulak, Monika Probosz, Agata Urbanik, „Ewaluacja Programu „Równać Szanse” Edycja 2015 – 2016. Raport z badania”, Fundacja Pole Dialogu, Warszawa 2017.

Odnośnik do ściągnięcia pliku pdf z raportem ewaluacyjnym z badania edycji 2014 Programu Równać Szanse. Agnieszka Mulak, Monika Probosz, Agata Urbanik, „Ewaluacja Programu „Równać Szanse” Edycja 2014 – 2015. Raport z badania”, Fundacja Pole Dialogu, Warszawa 2016.

Odnośnik do ściągnięcia pliku pdf z prezentacją badania ewaluacyjnego Programu Równać Szanse. Agata Urbanik, Agnieszka Mulak, Monika Probosz, Wyniki ewaluacji  Programu „Równać Szanse” Edycja 2014. Prezentacja, Fundacja Pole Dialogu, Warszawa 2016.