Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

dr Anna Kordasiewicz

Współzałożycielka fundacji, socjolożka. Realizuje się prowadząc badania naukowe i wspierając procesy partycypacyjne. Specjalizuje się w jakościowym podejściu do zjawisk społecznych i wierzy w socjologię jako poznawanie perspektywy uczestnika i odczytywanie znaczeń. Współredaktorka książki „Edukacja obywatelska w działaniu” (współredaktor Przemysław Sadura). Autorka książki „(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej”.